miercuri, 3 mai 2017

ORGANIZAȚIA BOLȘEVICĂ SUBVERSIVĂ - UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA - USR

I
                     Pe site-ul publicației ,,Cotidianul”, din 30 aprilie 2017, reprezentatul convențional al Uniunii Scriitorilor din România, avocat Corina Ruxandra Popescu, într-un drept la replică,  ,,Precizări din partea Uniunii Scriitorilor din România” http://www.cotidianul.ro/precizari-din-partea-uniunii-scriitorilor-din-romania-300106/ reafirmă, nu doar cu nonșalanță, dar și cu cinism, cu aroganța specifică propagandiștilor bolșevici ai deceniului 5 din secolul trecut, că ,,Uniunea Scriitorilor nu este o asociație între particulari, deoarece este înființată printr-un act de putere publică și nu printr-un contract de asociere și urmărește un interes public”. Doamna avocat Corina Ruxandra Popescu susținând că Uniunea Scriitorilor din România funcționează legal prin suficiența fondării acestei societăți prin actul de putere publică (reprezentată de Puterea Bolșevică) Decretul 267/1949 emis de Prezidiul Marii Adunări Naționale al Republicii Populare Române. 

                     
MARIN MINCU:
,,EXTRACȚIA MAFIOTICĂ NICOLAE MANOLESCU”
Fără rușine, fără regrete, cu zâmbetul diabolic împrumutat de la gardienii ucigași ai acelor vremuri, Nicolae Manolescu, în anul 2013, a statuat acel decret bolșevic ca bază teoretică fondatoare a Uniunii Scriitorilor din România de azi. Numai că Nicolae Manolescu & Clica, reprezentați în instanțele de judecată de precizata avocată Corina Ruxandra Popescu, ignoră Statul de Drept al zilelor noastre și Noua Constituție care o abrogă pe cea a Republicii Socialiste România, care o înlocuia pe cea a Republicii Populare Române. 

                     Prin răsturnarea regimului comunist la 1989, Decretul 267/1949 a devenit caduc. Decretul nr. 267/1949 nu constituie, în România democrată de azi, un act normativ. Cu alte cuvinte, prin art. 154 alin. 1 din Constituția din 1991, un act normativ anterior acestei Constituții și-a încetat, începând cu 1991, efectele. Uniunea Scriitorilor din România, legitimată prin Decretul 267/1949, este în afara Legii. 

                    După emiterea Decretului-Lege 27/1990, uniunile de creatori aveau obligația de a se înființa și de a se înregistra potrivit prevederilor legale în vigoare. Ceea ce U.S.R. nu a facut, consecința fiind că, în prezent, nu are personalitate juridică, astfel încât U.S.R. este în afara legii.

                    Precizata avocată  Corina Ruxandra Popescu susține ceea ce susține și Statutul U.S.R. din 2013: că Uniunea Scriitorilor din România este succesoarea Societății Scriitorilor Români. Însă acea societate a fost, la 1949, dizolvată politic, tocmai fiindcă ea fusese înființată, la 1909, printr-un contract de asociere între particulari, fiind înlocuită cu surogatul Uniunii Scriitorilor din România prin decret bolșevic - act de putere publică, așa cum susține precizata avocată, dar act de putere publică a unui stat totalitar. Ca atare, Uniunea Scriitorilor din România nu este succesoarea Societății Scriitorilor Români și, prin urmare, U.S.R. este în afara Legii.

                   Precizata avocată Corina Ruxandra Popescu sugerează că Uniunea Scriitorilor din România este un Ordin al unei profesii liberale. Ceea ce este un fals, deoarece nu are acte care să dovedească acest lucru. Uniunea Scriitorilor din România nu figurează în catalogul Asociațiilor profesiilor liberale așa cum sunt, de pildă, asociațiile: Ordinul Arhitecților din România; Camera Auditorilor Financiari din România; Uniunea Națională a Barourilor din România; Camera Consultanților Fiscali; Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România-CECCAR; Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România - ANEVAR; Colegiul Farmaciștilor din România; Uniunea Națională a Notarilor Publici din România; Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România; Colegiul Național al Asistenților Sociali; Asociația Consultanților în Management din România - AMCOR; Corpul Experților Tehnici din România - CETR; Colegiul Medicilor Veterinari din România.

                     Precizăm, aici, că fiecare asociație cu profesie liberală recunoscută funcționează și își desfășoară activitatea în baza unei Legi de exercitare a respectivei profesii. Ori, nu există o Lege care să reglementeze exercitarea profesiei liberale de scriitor. Prin urmare, această inducere în eroare a opiniei publice și a instanțelor de judecată (USR are, în momentul de față, peste 50 de procese pe rol, dintre care, reprezentată de către precizata avocată Corina Ruxandra Popescu, a pierdut, deja, două) este menită să atragă pentru U.S.R. un statut special, deasupra Legii, un statut de struțo-cămilă proletcultistă în vremuri democratice, adică și bolșevică dar și liberală. Conform Constituției actuale, însă, nimeni nu poate fi mai presus de Lege. Astfel că, prin invocațiile precizatei avocate Corina Ruxandra Popescu, U.S.R. este în afara Legii. 

                     Entitatea Uniunea Scriitorilor din România a fost înființată ca act de bucurie a victoriei marxism-leninismului, într-un deceniu dramatic, deceniu în care teroarea bolșevică extermina oameni, executa oameni prin împușcare, spânzurare, foamete, detenție, lagăre de sclavie și de tortură - mase de oameni. 

                    Entitatea Uniunea Scriitorilor din România este o reminiscență organizatorică a aparatului de conducere și de castă a Partidului Comunist, entitate care parazitează economia statului democrat de azi. Această entitate vrea să se legitimeze ca asociație a profesiei liberale, deși a fost înființată de Partidul Comunist, unic și totalitar. Societatea Scriitorilor Români, înființată la 1909, ca un sindicat de breaslă, în virtutea Legii liberei asocieri între persoane particulare a fost desființată în 1949, sub amenințarea pistoalelor bolșevice și sub ocupația țării de tancurile sovietice. 

                     Dacă Uniunea Scriitorilor din România ar fi fost o organizație de drept public, nu ar fi trebuit și nu ar fi fost necesar să se înscrie în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Și totuși a făcut-o. Scopul înscrierii ei ca asociație sub denumirea Uniunea Scriitorilor din România (înregistrată în Registrul Special al Judecătoriei Sectorului 1 București la poziția 27/05. 05. 2005) fiind acela de a se sustrage de la declararea impozitului pe profit, prezentându-se în fața autorităților și terțelor persoane fizice sau juridice ca fiind asociație înregistrată cu statut non-profit, ceea ce este de o gravitate extremă, pentru că veniturile imense ale acestei structuri provin din activități de comerț, din subînchirieri și din sugativarea unor sume imense de bani publici. Pe lângă aceasta, conducătorii acestui grup infracțional organizat, nu au înscris asociația în Registrul persoanelor juridice, pentru a se sustrage răspunderii civile și penale cu privire la faptele lor deosebit de periculoase, chiar și pentru proprii săi membri. 
                        Prejudiciind o persoană juridică sau fizică, persoana prejudiciată nu se poate îndrepta asupra lui Laurențiu Ulici, care figurează, și în anul 2017, ca președinte al Asociației Uniunii Scriitorilor din România (înregistrată în dosarul numărul 16099/299/2013, așa cum reiese din Certificatul de grefă, eliberat la data de 27 04 2017), fiindcă Laurențiu Ulici este mort încă din 16 noiembrie 2000. Și atunci, prejudiciații se vor putea îndrepta, pentru recuperarea pagubelor, către toți cei 2700 de membri ai Uniunii. 

                        În mod evident, tocmai din susținerile publice ale reprezentatului convențional al U.S.R., avocat Corina Ruxandra Popescu, susțineri publicate în ,,Cotidianul” (postate pe 30 aprilie 2017 pe site-ul cotidianul.ro) se desprind două lucruri deosebit de îngrijorătoare pentru toți cei 2700 membri ai U.S.R.: 
                       1. că U.S.R. nu este o asociație între particulari și nu este legată printr-un contract de asociere - dar conform art. 1, aliniat 2 din Legea 8/2006 (formă publicată în Monitorul Oficial nr. 767/30 septembrie 2016), uniunile sunt definite ca fiind persoane juridice române de Drept privat fără scop patrimonial. Este de la sine înțeles că aceste persoane juridice nu pot fi înființate decât de către Instanțele civile, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul U.S.R.
                      2. organele de conducere ale acestei structuri, de tip mafiot, neavând răspundere civilă și penală, întrucât nu sunt înregistrate în nici un registru public al persoanelor juridice, și neexistând un contract de asociere (așa cum garantează precizata doamnă avocat Corina Ruxandra Popescu), între așa-zișii reprezentanți și cei 2700 membri, în orice moment ilegalitățile și pagubele pricinuite de către această organizație vor putea fi recuperate de la proprii ei membri (2700). 
                    Nu este exclus ca acești membri, într-un număr atât de mare, să suporte prejudiciile prin plata salariilor luate sub formă de indemnizații de conducere, așa cum este cazul indemnizației domnului deputat, așa zis prim-vicepreședinte al U.S.R, Varujan Vosganian, în valoare de 12 498 lei, (încasate cu totul ilegal, pentru această funcție, pe care nu o regăsim în Certificatul de grefă eliberat la data 27. 04. 2017 de către Biroul de persoane juridice de la Judecătoria Sectorului 1 București - funcția de prim vicepreședinte ne-figurând în Registrul special, până la data prezentului articol.

                     Gravitatea extremă a fenomenului acestui Grup infracțional organizat este că, prin înregistrarea ANUC, în mod cu totul ilegal, liderii Grupului l-au convins pe președintele Camerei Deputaților, Valer Dorneanu, și pe președintele Senatului României, Alexandru Athanasiu, să adopte în Camera Deputaților, în ședința din 25 februarie 2002, Legea nr. 118/2002 privind instituirea Indemnizației de Merit. Această asociație ANUC, are rolul de a nominaliza personalități din domeniul Culturii, nominalizări făcute în mod cu totul ilegal, dar discreționar, de către așa-zișii președinți, care nu pot fi trași la răspundere civilă și nici penală, întrucât nici unul dintre aceștia nu se regăsește în Registrul persoanelor juridice în calitate de reprezentant legal.

                     Îl citez pe poetul Adrian Suciu, care a publicat LISTA MEMBRILOR U.S.R. BENEFICIARI ai INDEMNIZAȚIILOR DE MERIT și care scria pe 27 martie anul acesta (2017):  
                     ,,Unul dintre secretele cele mai bine păzite ale scriitorimii române: lista scriitorilor care primesc de la bugetul de stat, la care cotizează fraierii, cîte 4000 lei/ lună, pe motiv că sînt scriitori șmecheri, adică au ”indemnizație de merit”, adică au niște merite culturale așa de mari încît fraierii trebuie să le plătească fiecăruia dintre ei această sumă în semn de veșnică recunoștință. Lista e incompletă, între timp au apărut nume noi, printre care nevestele lui Nicolae Manolescu și Nicolae Prelipceanu și multe alte pile și relații! În principiu, nimic în neregulă cu indemnizațiile de merit! Doar că, printre creatorii autentici care se găsesc pe listă, veți găsi și lista nesfîrșită a lingăilor și pilelor lui Nicolae Manolescu. Turcul, adică fraierii care plătesc impozite, plătește!”


LISTA MEMBRILOR USR CARE BENEFICIAZĂ DE INDEMNIZAȚII DE MERIT

1. Constantin ABĂLUȚĂ
2. Gabriela ADAMEȘTEANU
3. Ștefan AGOPIAN
4. Radu F. ALEXANDRU
5. Lucian ALEXIU
6. Corneliu ANTONIU
7. Adriana BABEȚI
8. George BĂLĂIȚĂ
9. Ion Dodu BĂLAN
10. Adriana BITTEL
11. Ion BRAD
12. Emil BRUMARU
13. Aurel BUICIUC
14. Leo BUTNARU
15. Alexandru CĂLINESCU
16. Mihai CANTUNIARI
17. Radu CÂRNECI
18. Doina CETEA
19. Gabriel CHIFU
20. Petru CIMPOEȘU
21. Ioan Radu CIOBANU
22. Theodor Constantin CIOBANU
23. Barbu CIOCULESCU
24. Alexandru CISTELECAN
25. Ilie CONSTANTIN
26. Radu COSAȘU
27. Victor CRĂCIUN
28. Dan CRISTEA
29. Vasile DAN
30. Nichita DANILOV
31. Iuliu DAVID
32. Gabriel DIMISIANU
33. Alexandru DOBRESCU
34. Gellu DORIAN
35. Marian DRĂGHICI
36. Alexandru ECOVOIU
37. FERENCZES Istvan
38. Dinu FLĂMÂND
39. GALFALVY Zsolt
40. Ovidiu GENARU
41. Ion GHEORGHE
42. Niculae GHERAN
43. Alecu Ivan GHILIA
44. Micaela GHIȚESCU
45. Paul GOMA
46. Gheorghe GRIGURCU
47. Ioan GROȘAN
48. HAJDU Victor
49. Dumitru HÂNCU
50. Ioan HOLBAN
51. Bedros HORASANGIAN
52. Ion HOREA
53. Mircea Radu IACOBAN
54. Nicolae ILIESCU
55. Ioan IOVAN
56. Mihail ISPIRESCU
57. Gheorghe ISTRATE
58. Nora IUGA
59. KANIADI Alexandru
60. KANTOR Ludovic
61. KIRALY Laslo
62. Gabriel LIICEANU
63. Toma George MAIORESCU
64. Ileana MĂLĂNCIOIU
65. Norman MANEA
66. Angela MARINESCU
67. MARKO Bela
68. Mircea MARTIN
69. Sorin MĂRCULESCU
70. Mircea MIHĂIEȘ
71. Alexandru MIRAN
72. Ion MIRCEA
73. Ioan MOLDOVAN
74. Ion MUREȘAN
75. Bujor NEDELCOVICI
76. Eugen NEGRICI
77. Darie NOVĂCEANU
78. Andrei OIȘTEANU
79. Nicolae OPREA
80. Mircea OPRIȚA
81. Ecaterina OPROIU
82. Aurel PANTEA
83. Dora PAVEL
84. Irina PETRAȘ
85. Marta PETREU
86. Andrei PLEȘU
87. Adrian POPESCU
88. Nicolae PRELIPCEANU
89. Mircea IONESCU QUINTUS
90. Valeriu RÂPEANU
91. Aurel RĂU
92. Radu Sergiu RUBA
93. Dinu SĂRARU
94. Gheorghe SCHWARTZ
95. Miron SCOROBETE
96. Cristian SIMIONESCU
97. Cassian Maria SPIRIDON
98. Dan STANCA
99. Liviu Ioan STOICIU
100. Arcadie SUCEVEANU
101. SZILAGYI Istvan
102. Tudora ȘANDRU MEHEDINȚI
103. Mihai ȘORA
104. Alex ȘTEFĂNESCU
105. Mariana ȘTEFĂNESCU
106. Virgil TĂNASE
107. Dan TĂRCHILĂ
108. Dorin TUDORAN
109. Dumitru ȚEPENEAG
110. Cornel UNGUREANU
111. Doina URICARIU
112. Ion VARTIC
113. Theodor VÂRGOLICI
114. Ion VIANU
115. Vasile VLAD
116. Ileana VULPESCU
117. Ioachim WITTSTOK
118. Mihai ZAMFIR
119. Horia ZILIERU

                       În plus, în 2016, Clica a reușit, nu știm cum, să determine Parlamentul să elaboreze o lege specială, Legea 8/2006, absolut neconstituțională, prin care se oferă, din Bugetul consolidat al Statului, indemnizații de 50% din valoarea fiecărei pensii a membrilor U.S.R. pensionari. În Lege nu se precizează limita sumei exprimate de acest procent, astfel încât se poate presupune că se încasează sume imense sub formă de indemnizații de către pensionarii de lux. Din 1996, data elaborării Legii 8/2006 și până astăzi au fost primiți în U.S.R. impresionant de mulți membri, majoritatea pensionari sau aproape de pragul pensionării la data primirii lor în Uniune. Azi, sunt aproximativ (nici Clica nu deține o cifră exactă, paradoxal) 2700 de membri ai Uniunii Scriitorilor din România, peste 70% dintre ei fiind pensionari.  Sume exorbitante din Bugetul Statului se duc pentru acoperirea indemnizațiilor acestora, în fiecare an. Indemnizații care răsplătesc nu doar maculatura și mâzgăliturile sau grafomania majorității beneficiarilor, dar și voturile lor pentru susținerea Clicii care conduce Grupul infracțional.

                       S-a ajuns până acolo încât s-a întocmit o listă cu semnături din partea membrilor U.S.R. pentru a sluji în Instanță în procesul care privește legalitatea statutului Uniunii Scriitorilor. Astfel, lista a fost alcătuită pentru a exercita dreptul forței împotriva forței dreptului, pentru a pune presiune pe Instanța Judecătorească - membrii Uniunii Scriitorilor din România fiind chemați de către conducerea U.S.R. să semneze lista în calitate de amicus curiae (prieteni ai Curții), un fapt inedit, importat, pentru prima oară, în terminologia și practica instanțelor române, din Dreptul anglo-saxon. 
                      Numai că Instanța nu îi mai poate acredita juridic, nu poate decât să constate că U.S.R. nu are acte doveditoare care să ateste că ea există și funcționează legal în statul democrat de după 1989. 

                      Pe de altă parte, prin plata indemnizațiilor de pensionari, prin sugativarea iresponsabilă a banului public, cei 70% dintre membri pensionari sunt, în calitate de beneficiari ai indemnizațiilor, unele uriașe, direct interesați, astfel, să susțină interesele, absurditățile și ilegalitățile clicii conducătoare. Este aberant. Cu atât mai mult cu cât nicăieri în lume nu există astfel de situații. Nicăieri în lume nu se regăsește o astfel de lege a indemnizației de pensionar pentru pensionarii scriitori. Din păcate, din fondurile publice, banii nu sunt destinați sprijinului real acordat creației, ci răsplătirii suplimentare a bolșevicilor și complicilor lor. 

                    O rețea de tip mafiot stăpânește și ordonează lucrurile în Cultura română de azi, încât regretatul Marin Mincu afirma: “Extracţia mafiotică Nicolae Manolescu.”

                    În U.S.R. sunt mulți scriitori notabili, mulți scriitori de valoare, așa după cum au fost și înainte de 1989. Majoritatea lor au însă prestigiul întunecat de ambițiile totalitare ale Clicii 

                     Promovarea reală a scriitorilor este total absentă. De pildă, de aproape douăzeci de ani, Clica a impus un singur personaj pentru candidatura la Premiul Nobel, cheltuindu-se cu această campanie nereușită, în mod nejustificat și iresponsabil, sume fabuloase. 

                     Majoritatea scriitorilor au fost mințiți în legătură cu situația reală a Uniunii din care fac parte. Mulți dintre ei privesc cu teamă înspre vârful ierarhiei stabilite de Clică. Autarhia, care domnește în această organizație condusă de ilegaliști și de făptuitori, e cancerul Culturii române actuale. Dar, la fel de adevărat, mulți dintre scriitori au dobândit un comportament laș, știind foarte bine că lașitatea lor este complice cu acțiunile Clicii. Mulți dintre scriitori s-au obișnuit cu umilința, preferând să ciugulească firimiturile din palmele Clicii. Iar Clica îi conduce discreționar și parșiv, ca pe o turmă de oi proaste, nesupunându-se nici legilor, nici bunului simț. 

                      Așa s-a putut întâmpla ca scriitorimea să semneze lista de revendicare a decretului dat de puterea bolșevică (267/1949 ) ca temei pentru funcționarea Uniunii Scriitorilor din România de azi. Dar Uniunea Scriitorilor din România nu poate funcționa și nu a funcționat legal din 1989 încoace, fiindcă nu este întemeiată legal și fiindcă produce ilegalități. Lista amicus curiae, semnată de scriitori, este o listă a rușinii. Este o listă care susține și aprobă crimele comunismului, deposedările de proprietăți, expropierile și deportările, colectivizarea, internările în lagărele de muncă forțată, detențiile în închisori și torturile din anii 1947-1965. Este o listă a rușinii și a micimii umane, a nemerniciei care îi solidarizează pe semnatari cu marii criminali condamnați de Istorie.

                     Îi atenționez pe cei mai tineri, să nu cadă pradă unei anumite admirații în fața teatralității pe care o joacă senectutea cu aere savante a celor care ieri erau mai marii beneficiari ai totalitarismului și care azi li se înfățișează ca maeștri respectabili, fiindcă nu sunt decât niște cutre comuniste, cu biografii de parveniți și de propagandiști ai regimului bolșevic, majoritatea lor neavând nici operă și nici o profundă spiritualitate, ci doar maculatură de grafomani și un profund legământ de solidaritate, pe care l-au făcut între ei, ipocriții, pentru eternizarea lor în funcțiile de decizie, sau pentru parazitism, pentru cenzura culturii și pentru înlocuirea ei cu surogate, pentru asfixierea autenticității, pentru retezarea elanului creator, pentru blocarea energiilor spirituale, în favoarea întăririi autoritarismului micimilor și nimicniciilor lor. Aceste fantome au trăit, întreaga viață, în felul acesta, ca întreținuți ai republicii comuniste și, după 1989, ca sinecuriști ai statului nereformat. Parazitismul lor gregar le-a stârnit și le-a întărit pasiunea pentru puterea totalitară și s-au deprins cu exercițiul ei într-atât de mult, încât, acum, când Istoria e pe cale să îi îngroape, apelează la peruci și la trucuri de scenă, terfelind, încă odată, cu teatrul lor ieftin, ideea de respect pentru Cultură. Dar ei nu reprezintă Cultura, ci Marea Farsă. Creații ale Partidului Comunist, unic și totalitar, au slujit doar Diavolului și, cu învățătura lui marxist-leninistă, și-au însușit darul cameleonului, aroganța. Dacă dinaintea Marii Treceri, le zvâcnesc sprâncenele și li se schimonosesc fețele de spaimă, e pentru că pierd ceea ce le era mai drag: puterea, căci vor muri, iar ei, până acum, niciodată, dar chiar niciodată, nu s-au gândit la asta.


II

                     Din activitățle comerciale desfășurate la Hotel UNIQUE, str. ,,Căderea Bastiliei”, Sector 1 București; ,,Cazino Vernescu”, str. ,,Calea Victoriei”, nr. 33; Hotel ,,Zaharia Stancu” din Constanța; plus deficitul de pierderi anuale in valoare de 574 408 lei - ne punem întrebarea, retoric, dacă cele 2700 de cotizații ale membrilor ar putea acoperi aceste prejudicii iminente și reale, avându-se în vedere că organul care reglementa funcționarea Uniunii Scriitorilor din Republica Populară Română, Marea Adunare Națională a Republicii Populare Române, a dispărut, iar lucrătorii ANAF (prin evidentă lipsă de profesionalism), au trecut în dreptul actului de autorizare a codului fiscal 2786991 al U.S.R. (str. ,,Calea Victoriei” 133, București, Sector 1) Decretul 27/1990, care, de fapt, obliga la constituire și înființare. Cine ar răspunde în cazul în care, azi sau mâine, ar lua foc Cazinoul din Casa Vernescu, așa cum s-a petrecut în cazurile de la de la ,,Colectiv” si ,,Bamboo”?

                     Pe de altă parte, scriitorii trebuie să știe, la fel opinia publică, faptul că proprietățile U.S.R. îi aduc venituri care nu sunt impozitate, fiindcă U.S.R. este declarată, în mod fals, societate non-profit.)

                     1. Hotel ,,Unique” din str. ,,Căderea Bastiliei” Constanța (cu teren) plătește U.S.R. o chirie lunară de 6000 euro, inclusiv TVA (5042 euro fără TVA).
                     2. Casa de Creaţie NEPTUN funcţionează complet pe autofinanțare, ceea ce înseamnă că din încasările obţinute se plătesc în totalitate salariile personalului angajat. De asemenea, se fac reparaţiile curente şi completări de inventar, iar Comitetul Director a fixat prin Regulament un criteriu de performanță de 100 000 lei/an, bani care să rămână la dispoziţia U.S.R.
                    3. Apartamentul (donat U.S.R. de Constantin Țoiu) din bd. Regina Elisabeta nr.15-19. Au fost terminate lucrările de renovare și se fac demersuri pentru închiriere.
                    4. Apartament (donat U.S.R. de Micaela Ghiţescu), din str. Cobălcescu nr.50. Pentru acest apartament, în baza contractului încheiat se plătește o rentă viageră de 300 euro/lună. Apartamentul este disponibil după încetarea din viaţă a scriitoarei.
                    5. Casa Franyo Zoltan din Timişoara este primită ca donaţie în anul 1980 și este în exploatarea Filialei Timişoara. Venitul din închiriere rămâne la dispoziţia Filialei.
                    6. Casa Vernescu, Calea Victoriei nr. 133, este dată în folosință Uniunii Scriitorilor din România prin Hotărâre de Guvern din anul 2000 pentru o perioadă de 49 ani. Este închiriată societăţii ADIR BRAND HOLDING S.R.L. pentru a fi Cazino. Chiria lunară percepută de către U.S.R. este de 22 000 euro. 
                    Este ciudat cum a putut Statul Român să pună la dispoziția unei societăți fără acte legale de constituire, imobile pe care să le vâre în asocieri obscure. 
                     7. Casa cu absidă „Laurenţiu Ulici”, Iaşi, este dată în folosinţă Uniunii Scriitorilor din România din anul 1995 pentru o perioadă de 25 ani. Este închiriată de către Filială, iar venitul din chirie rămâne la dispoziţia Filialei şi a revistei ,,Convorbiri literare”.
                     8. Cabana din comuna Bârnova, județul Iaşi, neamenajată (contract de comodat din 2010 pentru o perioadă de 25 de ani).
                     9. Sediul Filialei Alba-Iulia, din str. Bucureşti nr. 2A, este dat în folosință Uniunii Scriitorilor din România din anul 2010, pentru o perioadă de 49 de ani.
                     10. O suprafaţă de 84 mp compusă din mai multe camere, la etajul unui imobil din comuna Năeni, județul Buzău (transmisă în folosinţă pe o perioadă de 5 ani, din anul 2011 şi prelungită cu încă 5 ani), în scopul realizării Casei de Creaţie a U.S.R., Filiala Sud-Est).
                     11. Un imobil în comuna Bisoca, județul Buzău, dat în folosinţă gratuită în anul 2011 pe un termen de 10 ani Filialei Sud-Est.

                     Din modul de redactare a dispozițiilor decretului Lege nr. 27/1990 rezultă, fără echivoc, faptul că uniunile de creatori aveau obligația de a se organiza potrivit prevederilor legale în vigoare, ceea ce U.S.R. nu a făcut, consecința fiind aceea că în prezent nu are personalitate juridică - aspect statuat și prin Decizia nr 1118 a Curții Supreme de Justiție, pronunțată la data de 31 martie 2000, în Dosarul Civil nr 330/1999, decizie care privea o altă organizație obștească, Uniunea Artiștilor Plastici din România. Dar simetria aplicării este mai mult decât evidentă și pentru Uniunea Scriitorilor din România, cât și pentru UNITER - ambele organizații înțelegând că au dobândit personalitate juridică în baza  Decretului lege din 27/1990, preluat de ANAF fără verificare, ca pe un act legal de autorizare. 
                     Numai că această modalitate de a dobândi personalitate juridică, în temeiul propriei declarații, nu a fost consacrată nici de Decretul Lege 27/1990 și nici de Decretul 31/1954. Dimpotrivă, Decretul Lege 27/1990 a precizat ca scriitorii, artiștii plastici și ziariștii se pot asocia în organizații profesionale cu personalitate juridică potrivit prevederilor legale în vigoare.

                    Față de cele zise, rezultă fără nici un echivoc că Uniunea Scriitorilor din România nu are personalitate juridică, deoarece nu a dobândit-o în baza prevederilor legale în vigoare la data înființării ei și anume în baza dispozițiilor Legii nr 21/1924, precizare juridică pe care o regăsim și în Decizia Civilă nr. 166/1999, pronunțată la data de 25. 08. 1999, în Dosarul Civil nr. 3254/1999 de către Curtea de Apel București și în Decizia nr. 1118/2000 a Curții Supreme de Justiție, pronunțată la data de 31 Martie 2000, în Dosarul Civil nr.3330/1999, decizie care face referire la Uniunea Artiștilor Plastici din România, și ea componentă a Alianței Naționale a Uniunilor de Creație (ANUC). 

                     ANUC este noua umbrelă de ascundere a ilegalităților și a lipsei personalității juridice a Uniunii Scriitorilor din România - umbrelă prezentată chiar în preambulul articolului publicat în ,,Cotidianul”. Dar situația juridică a ANUC, raportat la actele dosarului 43/S/1995 a Tribunalului București, este următoarea: din cele 6 (șase) așa-zise asociații înregistrate în mod cu totul ilegal la Judecătoria Sectorului 1, denumite impropriu Uniuni și înscrise în Registrul Național al persoanelor juridice la litera A, și nu la litera D, așa cum era firesc și așa cum sunt înregistrate uniunile și grupările persoanelor juridice înființate în baza Legii 21/1924 (care nu puteau fi înființate și înregistrate decât de către Tribunalele Civile, nu de către Judecătoriile de Sector) - 4 (patru) dintre acestea nu au personalitate juridică, printre care și U.S.R. - iar una nefiind constituită ca persoană juridică de Drept privat: respectiv Uniunea Arhitecților din România, care a fost înființată printr-un act de drept emis de către Consiliul Provizoriu al Frontului Salvării Naționale, la data de 24 aprilie 1990, prin Decretul Lege 127/1990 privind ,,unele măsuri referitoare la activitatea Uniunii Arhitecților din România și a asociațiilor teritoriale ale Arhitecților” (Decret semnat de Ion Iliescu și aflat la Fila nr. 12 din Dosarul 43/S/1995).

                     Singura asociație cu denumirea improprie de uniune care deține o sentință civilă de înființare, dintre toate cele 6 (șase) care compun Alianța Națională a Uniunilor  de Creatori (ANUC) este asociația cu denumirea Uniunea Cineaștilor din România, reprezentată prin domnul Mihnea Gheorghiu, în baza Sentinței nr. 1266 de la Judecătoria Sectorului 1 București, sentință pronunțată în Ședință de Cameră de Consiliu la data de 18 04 1990, în Dosarul Civil nr. 1286 / PJ/ 1990 (sentință aflată la Fila nr. 15 a Dosarului 43 /S/1995 ANUC).

                     Pentru ANUC s-a cerut radierea și dizolvarea în Dosarul Civil nr. 13022/3/2017 a Secției a - III -a Civilă a Tribunalului București, aflat în perioada de regularizare (nu are termen) deoarece asociațiile care o compun nu au acte de constituire.

                     În lipsa unor Hotărâri Judecătorești de înființare și a unor sentințe civile de acordare a personalității juridice, 4 (patru) dintre așa zisele asociații, în fapt organizații obștești dizolvate de drept prin articolul 45 din Decretul 31/1954 (devenit caduc) și Decret Lege 27/1990, asociațiile respective au introdus în dosarul de constituire a ANUC următoarele acte: 
                    a) la Fila nr. 14 se afla înscrisul denumit Decret nr 266/1950 (caduc) care privește Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Populară Română, în fapt, inexistent juridic și nepublicat in Buletinul Oficial al Republicii Populare Române; 
                    b) la Fila nr. 20 se află Decretul 267/1949 privind Uniunea Scriitorilor din Republica Populară Română (decret devenit caduc).
                    c) la Fila nr. 19 se află Decretul 271/1950 privind Uniunea Compozitorilor din Republica Populară Română (Decret devenit caduc);
                     În fapt și în drept, aceste acte administrative individuale de putere publică și-au epuizat efectele la momentul adoptării lor și, cu alte cuvinte, se poate concepe și este chiar necesar/impus de articolul 154, aliniat 1, din Constituția României, din 1991, să înceteze producerea, începând cu data aplicării Noii Constituții, de efecte juridice incompatibile cu noua Lege Fundamentală. Ca urmare, nu suntem în fața unor legi în vigoare, consecința fiind că Tribunalul Municipiului București a acordat personalitate juridică ANUC, deși este constituită din entități fără personalitate juridică.

                     Tot din actele dosarului reiese faptul că Uniunea Teatrală din România, aidoma U.S.R., în lipsa unei sentințe de acordare a personalității juridice, a introdus la Fila nr. 122  din Dosarul 43/S/1995 al Tribunalului București, cu scopul de inducere în eroare a Instanței de Judecată (lucru care a și reușit), Încheierea pronunțată în Camera de Consiliu la data de 15 12 1993 în Dosarul Civil nr. 1027/PJ/1990  - o cerere de modificări ale unor acte constitutive inexistente.

                     La fel, asemenea unui Grup infracțional organizat USR a reușit, și ea, să inducă Instanța Tribunalului București în eroare prin introducerea la Fila 21 a Dosarului 43/S/1995 a Încheierii din Ședința Camerei de Consiliu pronunțată la data de 19 septembrie 1994, în Dosarul Civil 158/PJ/1994 - o cerere de modificări a unor acte constitutive inexistente, luând ca model procedura ilegală a UNITER. 


III

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA NU RECUNOAȘTE SCHIMBĂRILE DE LA 1989, NICI CONSTITUȚIA ACTUALĂ A ROMÂNIEI ȘI SE LEGITIMEAZĂ CU ÎNFIINȚAREA EI DE CĂTRE PARTIDUL COMUNIST, LA 1949. UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA ESTE O ORGANIZAȚIE CARE PRIVILEGIAZĂ ȘI RĂSPLĂTEȘTE MEMBRI AI NOMENCLATURII PARTIDULUI COMUNIST, FOȘTI OFIȚERI AI SECURITĂȚII, INFORMATORI AI ACESTEIA ȘI CHIAR AGENȚI AI FOSTULUI KGB DIN DECEDATA UNIUNE SOVIETICĂ.

                     Auto-declarată organizație bolșevică, de inspirație leninistă, U.S.R. este, în fapt, condusă de către un grup infracțional organizat, cu rolul de a submina și de a periclita, economic și cultural, securitatea națională. 

OMULEȚII VERZI DE LA USR - STRUCTURA NEO-STALINISTĂ CARE A REINSTAURAT DIRIJISMUL BOLȘEVIC ÎN CULTURA ROMÂNĂ - SE ȚIN CU GHEARELE DE POZIȚIILE CUCERITE ÎN ANUL 1949. 

marți, 21 martie 2017

FANTOMA U.S.R. - SUBUNITATE A PARTIDULUI COMUNIST ÎN ROMÂNIA

,,Scrisul este cea mai puternică şi cea mai importantă armă a partidului.” - Iosif Vissarionovici Stalin

                              Uniunea Scriitorilor din Romînia se legitimează în fața Instanțelor și în fața societății cu actul de identitate al unei fantome. Dar, până și acest act de identitate este, din păcate, unul fals. De fapt, Fantoma nu are acte, nici de viață (întrucât, bântuind, bâiguitoare, se prezintă cu un document care nu a existat niciodată - certificatul de naștere) și nici de deces, chiar dacă a delegat un mort să o reprezinte. Mortul este trecut în înscrisuri și semnează, chipurile, hârtii. Fantoma se arată, uneori, acoperită de o mantie neagră, purtând pe creștet o pălărie de fetru, țuguiată, ca în poveștile cu dizenterici, alteori apare ca o siluetă, având chipul vânăt, îmbrăcată într-o rochie lungă și gălbuie, travesti. Iese dintre scândurile sicriului, pe când bate clopotul în miezul nopții, dar și în timpul zilei, după cum o apucă, dacă dânsa are chef. Fantomă de lux - uneori, alteori - stricată de bordel, ea nu e moartă, ea doar se transformă.
                              Subunitate a partidului comunist, vivace și perspicace, Uniunea Scriitorilor din Romînia își cheamă, alarmată, cu trâmbița, pe toți membrii, să facă față pericolului de desființare. 
                              Poetul Ioan Vieru a acționat în Instanță Fantoma. Ori așa, ori așa, fiindcă așa nu se mai poate. Fantomă, fantomă, dar trebuie să prezinte documente - este sau nu este? trăiește au ba? există sau numai simulează? Și dacă trăiește, să facă dovada! Și dovada? Uniunea Scriitorilor din Romînia se legitimează cu un așa zis act emis de partidul comunist în anul 1949. Doar că respectivul act nu a fost, vreodată, publicat în Monitorul Oficial. E un act inexistent. 
                              Că o fantomă e ca aburul, că o fantomă e ca un fum, că o fantomă poate avea aburi în cap (și are), că poate avea fumuri (și are și dintr-astea, o-ho-hooo!), toate fac una, însă e alta: fantoma U.S.R. primește bani de la stat, îi cheltuie, îi toacă, și îi primește cu nemiluita, de la statul, pe care, paradoxal, nu îl recunoaște. Fiindcă Uniunea Scriitorilor din Romînia nu recunoaște schimbarea regimului social care a avut loc în 1989, nici legile date după 1989 și nu li se supune. 
                               U.S.R. se supune doar instinctelor totalitare și represive din deceniul 5 al secolului trecut, când România era invadată și ocupată de bolșevism. Ipocrizie a fandoselii de fantomă a marxism leninismului, miștocăreală perversă de țață ajunsă secretară de partid? sau poate prostie pură în stare de perpetuă obrăznicie? sau poate ebrietate a Puterii roșii discreționare? ori letargie indusă de nostalgii bolșevice? Toate la un loc și încă, pe deasupra, bolboroseala găunoasă a cameleonilor roșii, sugative de bani publici cu ghiotura. 
                              U.S.R. nu se supune actualei forme constituționale, pe care nu o recunoaște, deși a primit, și primește în continuare, și pretinde sume colosale din partea statului; U.S.R. se supune doar Constituției Republicii Populare Romîne, (aceasta era, în dispreț, grafia vremii) Prezidiului Marii Adunări Naționale și Ministerului Artelor din Republica Populară Romînă care au făcut-o fantomă. Comuniștii s-au ferit să înființeze o societate de drept privat, nu aveau cum, și atunci au dat din gură (ce știau ei cel mai bine - munca cu gura), fără să consemneze în Monitorul Oficial subunitatea lor, Uniunea Scriitorilor din Romînia. Au desființat Societatea Scriitorilor Români (constituită, în 1909, cu respectarea principiilor de drept privat) și au dat un decret, Decretul nr. 267/1949 emis de Prezidiul Marii Adunări Naţionale al Republicii Populare Romîne, de înființare a unei societăți de drept public, U.S.R., pe care, considerându-l, până și ei, absurd, nu l-au publicat niciodată în Monitorul Oficial. Astfel încât, din punctul de vedere al Normelor de Drept, Uniunea Scriitorilor din Romînia era, încă de la bun început, doar o Fantomă. Ea a funcționat, însă, ca subunitate a partidului comunist, cu rolul de a dirija mentalul colectiv, și de a întruni calitatea de agentură de propagandă bolșevică.   
                              Uniunea Scriitorilor din România declară azi, senină, dar și cu neobrăzare, că ,,USR este înfiinţată prin act emis de puterea legiuitoare şi nu poate fi supusă regulilor asociaţiilor.” - în fapt, afirmând că refuză să recunoască statul de drept, supunându-se doar puterii legiuitoare comuniste. 
                              Fantomă, fantomă, dar obraznică, întrucât joacă teatru, folosind replici pentru retardați, fiindcă iată ce mai afirmă, în încercarea sa prostească de a se legitima: ,,USR funcţionează în prezent în baza Decretului-lege nr. 27/1990 privind organizarea şi funcţionarea în condiţii de autonomie economică a organizaţiilor de scriitori, artişti plastici şi compozitori, creatori de film şi teatru. USR este o persoană juridică română de utilitate publică, și nu o asociație conform Ordonanței nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile. USR a avut acelaşi statut încă de la înfiinţare şi nu i se aplică prevederile Ordonanței nr. 26/2000”.
                               Numai că, articolul 9 din Decretul invocat face referire la subiectii precizați de art 1 din decret: ,,Scriitorii, artiștii plastici, ziariștii se pot asocia”. Acest decret lege nu era decât o normă juridică de reglementare cu statut de recomandare prin formula ,,se pot asocia”. U.S.R. trebuia să cunoască faptul că expresia ,,se pot asocia” nu este o sintagmă așa cum este denumirea ei. Ignoranța celor care au condus U.S.R., după 1990, este evidentă, întrucât Decretul Lege este trecut în Statut ca decret de funcționare, teză eronat însușită. Ignoranță sau rea-voință? Scriitorii trebuiau chemați să constituie societatea în cauză, în mod liber, după principiile care stau la baza Dreptului privat. Dar oare, teza a fost doar eronată? În spatele acestei ,,erori” stau lucruri urâte, foarte urâte, nu doar de sorginte ideologică, dar în primul rând cu originea în interese uriașe din punct de vedere financiar. De la atât de multe afaceri oculte și până la faptul că ANAF și-a însușit ,,eroarea” și a acordat un cod fiscal anterior înscrierii U.S.R. în registrul asociațiilor și fundațiilor (numărul de cod național 38715, în baza dosarului 158/PJ/1994, ce avea ca obiect modificări ale actelor constitutive inexistente).   
                              Întrucât U.S.R. nu deține o Hotărâre Judecătorească de înființare și nici o sentință civilă de acordare a personalității juridice și de dispunere a înregistrării, Judecătoria Sectorului 1 cât și Ministerul Justiției au datoria legală de a îndrepta această eroare prin radierea U.S.R. din Registrul asociațiilor și fundațiilor, fiindcă U.S.R. nu are regimul juridic al unei persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial (așa cum sunt definite uniunile de creatori în Ordonanța nr. 26 din 2000, cu privire la asociații si fundații; și așa cum sunt definite și la art. 1 alin 2. din Legea 8/2006). 
                              În consecință, adeverințele pentru indemnizațiile prevăzute de Legea 8/2006 sunt semnate în mod ilegal și în anul 2017 de către Nicolae Manolescu Apolzan, cu atât mai mult cu cât în Registrul de la Judecătoria Sectorului 1 reprezentant legal este declarat, de către U.S.R., scriitorul Laurențiu Ulici, mort acum 10 ani.                                         Scriitorii trebuie să știe că ,,pensiile” (indemnizațiile de pensionari) le sunt acordate în mod fraudulos. Nu va exista o continuitate și s-ar putea pune problema rambursării lor. Ce este adevăr va ieși ca uleiul la suprafață. Scriitorii membri ai U.S.R. să își aducă aminte de asta!  
                             Scriitorii au fost mințiți, nu li s-a prezentat adevărata situație. Uniunea Scriitorilor din Romînia nu trăiește în cadru legal, este o doar o fantomă. O fantomă a trecutului negru, sângeros, din anii fărădelegii bolșevice. O fantomă care bântuie democrația de azi, fără să-i recunoască principiile, fără respect față de Noua Constituție, manifestând adorație doar față de formele ciocoismului roșu din anii terorii comuniste. 
                             Poetul Ioan Vieru s-a adresat Instanței, cerând radierea fantomei. O radiere care se impune cu prisosință, ca o necesitate organică a societății de a se elibera de povara acestui autointitulat for, în care abuzurile, falsurile și grotescul se împletesc cu furtul banului public, cu ocultarea legii și cu impostura. 
                             Poetul Ioan Vieru s-a avântat, cu mult curaj, într-un proces cu această Hidră. E timpul să cadă vălul de pe fața Fantomei și să o vedem pe cea a tovarășului Nicolae Manolescu, căruia îi reproduc aici incredibila chemare-tupeu la salvarea subunității:

CĂTRE JUDECĂTORIA SECTORUL 1 BUCUREŞTI
DOSAR NR. 5194/299/2017
TERMEN: 26.04.2017
DOMNULE PREŞEDINTE,
                    Subsemnaţii, individualizaţi conform tabelului anexat prezentei, scriitori, membri ai UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA („USR”),
                    în calitate de amici ai curţii (amicus curiae),
                    vă solicităm ca la soluţionarea dosarului nr. 5194/299/2017, aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, să aveţi în vedere următoarele: (i) modul de înființare a USR – prin Decretul nr. 267/1949 emis de Prezidiul Marii Adunări Naţionale, (ii) statutul de utilitate publică a USR – dobândit încă de la înfiinţare prin act de putere publică (iii) voința exprimată de către membrii USR de a nu se modifica actuala formă de organizare a USR;
                     având în vedere următoarele considerente:
1. Cu titlu prealabil, arătăm că amici curiae în sens strict sunt de regulă persoane fizice sau grupuri de persoane ce urmăresc să influențeze jurisprudența unei instanțe pentru a profita intereselor pe care acestea le apără. Exemplele elocvente în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului sunt cauzele Pretty c. Marea Britanie şi Hatton c. Marea Britanie, în care instanţa europeană a autorizat intervenția a două organizații neguvernamentale ce au susținut teze contrare.
                    Deși această instituție procesuală nu este recunoscută expres în dreptul obiectiv autohton, având în vedere prevalența jurisprudenței convenționale asupra sistemului nostru de drept, rezultă evident că o atare intervenție este admisibilă.
                     Precizăm că subsemnaţii nu înţelegem să intervenim în prezenta cauză, scopul acestui demers fiind acela de a lămuri instanţa cu privire la unele aspecte privind statutul USR, cât și poziția membrilor acesteia cu privire la acest statut.
2. Subsemnaţii, în calitate de membri USR, arătăm că:
                     (i) USR s-a înfiinţat ca o organizație de creatori literari, recunoscută ca persoană juridică română de utilitate publică prin Decretul nr. 267/1949 emis de Prezidiul Marii Adunări Naţionale al Republicii Populare Române, conform Constituţiei din anul 1948.
USR funcţionează în prezent în baza Decretului-lege nr. 27/1990 privind organizarea şi funcţionarea în condiţii de autonomie economică a organizaţiilor de scriitori, artişti plastici şi compozitori, creatori de film şi teatru.
Conform art. 1 din Decretul-lege nr. 27/1990, „fiecare organizaţie de creatori funcţionează în temeiul statutului propriu şi are dreptul să-şi aleagă forma şi structura organizatorică pe care le consideră cele mai potrivite specificului activităţii sale”.
                    (ii)  USR este o persoană juridică română de utilitate publică, și nu o asociație conform Ordonanței nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile. 
USR a avut acelaşi statut încă de la înfiinţare şi nu i se aplică prevederile Ordonanței nr. 26/2000. De asemenea, USR nu intră sub incidența vreunui caz de nulitate care să atragă dizolvarea, respectiv radierea acesteia, aşa cum s-a solicitat prin cererea de chemare în judecată formulată de dl. Vieru Ioan, fost membru al USR.
                    Spre deosebire de o asociaţie, care este înfiinţată prin acordul unor persoane particulare, USR este înfiinţată prin act emis de puterea legiuitoare şi nu poate fi supusă regulilor asociaţiilor.
                     (iii) Prin prezenta, Subsemnații ne manifestăm voința ca USR să își păstreze statutul dobândit la înființare și arătăm că ne opunem demersurilor unor foști membri ai USR care încercă abuziv şi nelegal modificarea acestui statut, solicitând totodată dizolvarea USR, pe care o consideră, în mod eronat, Asociație, deşi este o persoană juridică de utilitate publică înfiinţată prin lege.
                     Acelaşi statut au şi alte organizaţii de creatori, atât din ţară, cât şi din străinătate.
                     Precizăm că statutul actual al USR este recunoscut şi înregistrat prin încheiere definitivă de instanţă, astfel încât nu poate fi modificat decât în condiţiile stabilite de acesta.
                     Prin urmare, date fiind aceste aspecte, vă solicităm ca la soluţionarea cauzei 5194/299/2017 să aveţi în vedere faptul că USR este o persoană juridică română de utilitate publică, iar poziția Subsemnaților este în sensul menținerii acestui statut.
                      Prin urmare, vă solicităm să respingeți cererea formulată de petentul Ioan Vieru cu privire la dizolvarea și radierea USR, cât și cu privire la constatarea nulității dobândirii personalității juridice a USR. 

luni, 13 martie 2017

POETUL IOAN VIERU: SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ PREȘEDENȚIEI ROMÂNIEI, GUVERNULUI ROMÂNIEI ȘI TUTUROR AMBASADELOR ACREDITATE ÎN BUCUREȘTI

http://elenatomaxxl.blogspot.ro/2017/03/ioan-vieru-in-atentia-presedintiei.html

IOAN VIERU
IOAN VIERU: În atenția Președinției României, a Parlamentului României, a Guvernului României, și a tuturor Ambasadelor acreditate în București

                    Aflat la un colocviu în străinătate, am fost izbit de un fapt pe nu care îl mai credeam posibil astăzi undeva în România. Uniunea Scriitorilor din România, nume aparținând unei organizații de breaslă comuniste, cu bunele și relele sale, nu numai că s-a poziționat în ultimii ani într-o atitudine mai mult decât abuzivă față de unii dintre membrii săi, însă pare să se situeze într-o sferă programatică de distrugere a scriitorilor care nu îi acceptă abuzurile.
                   Această fantomă ajunsă pe culoarele justiției democratice, aflu că își revendică existența, negru pe alb, statutar, de la un Decret, 267/ 1949 , dat de regimul criminal comunist. Sfidând schimbarea de regim politic, democrația și legislația românească în domeniul asociativ, Uniunea Scriitorilor din România nu trebuie doar dizolvată, ci și denunțată drept practicant al fenomenului concentraționar în activitatea sa internă curentă. Intrarea în legalitate a fost preferată prezervării statului dat de corifeii stalinismului.
In condițiile în care toate fostele instituții ale României s-au transformat, legal și statutar, Uniunea Scriitorilor din România preferă a figura, cu obstinație, prin revendicarea sa de la acel Decret al statului criminal comunist, drept acea redută încropită prin directivele scrise pe genunchi de foștii asasini ai poporului român.
                  In acești ani, în mod evident corelativ, nu numai că nu s-a separat concret de trecut, a trecut la aplicarea unor proceduri similare, instigând scriitorii, unii împotriva altora. Are în componența sa o " comisie de monitorizare și excluderi", aidoma unui partid politic totalitar.
Având în vedere revendicarea fățișă de la un Decret al statului criminal comunist, solicit anularea tuturor decorațiilor și însemnelor publice acordate acordate acestei fantome, Uniunea Scriitorilor din România, despre care am toată speranța că, prin intermediul justiției, nu vom mai auzi vreodată în spațiul public românesc.

sâmbătă, 11 martie 2017

POETUL IOAN VIERU SOLICITĂ ÎN JUSTIȚIE DIZOLVAREA UNIUNII SCRIITORILOR


CRAPĂ STRUCTURA NEOSTALINISTĂ CARE A REINSTAURAT DIRIJISMUL BOLȘEVIC ÎN CULTURA ROMÂNĂ  

ULTIMUL DICTATOR
            Poetul IOAN VIERU s-a adresat, pe data de 20 Februarie 2017, în calitate de reclamant, Judecătoriei Sectorului 1 București, cu o CERERE DE RADIERE DIN REGISTRUL ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚIILOR A UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA. Această solicitare, adresată Instanței, mi-a fost expediată pe e-mail și citez din ea un fragment edificator: 
                    ,,Dizolvarea Uniunii Scriitorilor din România reprezintă nu doar o chestiune legală, ci una imperios morală, reparatorie, de importanță juridico-istorică  față de toți scriitorii persecutați în perioada de tristă amintire a anilor 1949- 1965, și ulterior, până astăzi, stopându-se astfel  un abuz cu grave consecințe pentru democrație și contextualizarea acesteia. 
                    Nu toți scriitorii au curajul să se apere în fața unor Case de Avocatură, cu onorarii foarte mari, să-și apere demnitatea, drepturile profesionale și apartenența la o organizație pe care au considerat-o, în mod legitim, o Casă a creației și a Culturii. Pentru că acesta este înfiorătorul adevăr: scriitorii români au ajuns amenințați de această USR, care la rândul ei, nu este altceva decât un grup restrâns de interese.
                   Această organizație nu a fost înființată prin voința consimțită a membrilor săi, ci prin forța specifică  regimului totalitar, adică de fostul regim comunist, nu în urma unui act administrativ individual, nu a fost o Lege, nici un Act normativ, iar Decretul Nr. 267/ 1949, nepublicat în Monitorul Oficial, conform Constituției din 1949, este nul de drept. Efectele juridice ale acestui act administrativ s-au epuizat cu evidență odată cu Revoluția din 1989, fiind perpetuat din motivele nereformării generale. 
                   Conform Decretului Nr. 31/ 1954, numai persoanele juridice de drept public, se înființează direct prin lege. Or, Decretul 267/1949 nu a fost o Lege și Uniunile de creatori aveau obligația ca persoane juridice de drept privat, funcție de scopul lor (patrimonial sau nu) de a se supune reglementărilor legilor speciale în materie, respectiv, Legea 31/ 1990, Legea 21/ 1924 sau OG 26/2000.
                   În consecință, UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA nefiind Stat în Stat, și nefiind mai presus de Constituția României, era obligată, odată cu votarea noii Constituții, din 1991, să respecte și să se conformeze reglementărilor cu privire la dobândirea personalității juridice ca orice altă persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial. Că lucrurile nu au evoluat în acest sens,  această situație s-a întâmplat datorită structurii ilegal-frauduloase ajunsă aplicație deturnantă a vieții culturale   cu conexiuni în sfera instituțiilor publice.”

PREZENTĂM UN ARTICOL APĂRUT ÎN ,,COTIDIANUL”  - Vineri, 24 februarie 2017 COTIDIANUL Vineri, 24 februarie 2017
http://www.cotidianul.ro/ioan-vieru-cere-dizolvarea-uniunii-scriitorilor-296714/


O inițiativă cu foc și pară
Ioan Vieru cere dizolvarea Uniunii Scriitorilor
                    După ce a fost contactat de mai mulți experți și responsabili europeni, nedumeriți de situația de la Uniunea Scriitorilor, cât și a sa personal în relația cu aceasta, poetul Ioan Vieru a decis, în acord cu legislația și coordonatele democrației, să ceară radierea și dizolvarea acestei instituții care și-a consumat în mod evident rolul și misiunea pentru care a fost creată de către aparatul de stat stalinist din fosta RPR.


                    Numai în România nu s-a dizolvat Uniunea Scriitorilor, prin lipsa reformelor structurale, spre a face loc mai multor sindicate culturale, în avantajul unei vieți literare echitabile. Uniunea Scriitorilor nu este înființată de membrii săi, ca atare era obligată să se legalizeze conform legislației în acest sens. Practic, legal nu există, însă a primit și primește un serios sprijin discreționar de la stat, care este canalizat spre un grup de interese.
                    În urma abuzurilor asupra scriitorilor, din ultimii ani, puse cu tenacitate în scenă de actuala și amenințătoarea conducere a Uniunii Scriitorilor, această organizație cândva fanion, a ajuns o tot mai accentuată afacere toxică a unui grup, generatoare de procese în justiție, pe banii breslei, contra tuturor celor care îi contestă în mod just abuzurile notorii.
                   Dizolvarea Uniunii Scriitorilor este solicitată în condiții absolut echitabile pentru toți membrii săi, spre a da, în sfârșit, posibilitatea înființării unor noi și autentici operatori culturali, așteptați de toate mediile culturale autohtone și europene, în special de scriitorii tineri și nu numai. Viitoarele afilieri au astfel toate șansele să fie mai apropiate de spiritul colegial legal, obligatoriu și necesar susținerii unui sindicat, fie el scriitoricesc, în atmosfera conlucrării libere, utile interesului general, depășind abuzivul monopolism actual hipercentralizat.
                    Lipsa de legalitate punctuală a actualei Uniuni a Scriitorilor, special menținută, care a făcut posibile abuzurile, situarea agresiv-interesată deasupra tuturor a celor din staff, adevărat stat în stat, a erodat la maxim ceea ce ar fi trebuit să mențină cu obstinație principiile democratice ale unei asemenea structuri. Există toate motivele ca într-un timp foarte apropiat, această umbră organizatorică care s-a deplasat tot mai mult spre modelul trecutului comunist, din perioada președinției lui Mihail Sadoveanu, aflat în amplu derapaj moral-politic, și Demostene Botez, datorită problemelor sale de ființare și abuzurilor în care a fost implicată în relația cu unii dintre membrii săi, să intre oficial în dizolvare.
                    Abuzurile recente împotriva propriilor colegi de breaslă, prin girul degradant al votului unanim !, au eliminat definitiv profilul și identitatea morală a acestei uniuni de creație.
                    Pentru a îndepărta panica în rândul membrilor, notorii fiind instigatoriile interpretări subiectiv-interesate ale actualei conduceri a Uniunii Scriitorilor, trebuie remarcat faptul că pensiile, indemnizațiile și alte drepturi nu vor fi afectate, acestea provenind de la bugetul statului. Se cere redistribuirea egală a patrimoniului Patrimoniului Uniunii Scriitorilor și restituirea cotizațiilor pe ultimii 10 ani, din fondurile existente. Actualele Filiale ale USR au posibilitatea imediată de-a se scinda, unde este cazul, și de-a se organiza cu statut juridic propriu, fuzionând între ele, în liberă opțiune, spre a crea altă Uniune, sau mai multe, în spiritul legii și transparenței instituționale, având propriile decizii și responsabilități directe. Înlăturarea spiritului mafiot din viața culturală primește o replică mult așteptată.
                    Conlucrarea instituțiilor publice cu actuala structură personalizată de la Uniunea Scriitorilor, în primul rând Ministerul Culturii, a cărui responsabilitate a fost activată la finele anului trecut, spre a nu mai implicat în proceduri bazate pe trafic de influență, sau Casele de avocatură, încalcă legislația în vigoare.
                    Înființată de statul totalitar și marcată de fondatorul său de atunci, propaganda stalinistă, în ultimii ani s-a ilustrat printr-un veritabil autoritarism de inspirație mafiotă, destul de prezent în societatea românească. Foarte curând, actuala Uniune a Scriitorilor poate deveni, în mod firesc și legal, de indiscutabilă tristă amintire. ( M. T. )

vineri, 10 martie 2017

TRAGICOMEDIE BALCANICĂ LA UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, REPREZENTATĂ DE UN MORT DE 17 ANI

UNIUNEA SCRIITORILOR NU ARE ACTE, DAR DECLARĂ ÎN SCRIPTE CĂ E CONDUSĂ DE UN MORT.
                              Uniunea Scriitorilor nu are Actul Constitutiv, prevăzut de Lege.
Dora Alina Romanescu
membră a U.S.R.
(pe numele ei adevărat Saveta Georgescu)
 a scris despre „calvarul iisusic al lui Fuego“
FOTO: DORAALINAROMANESCU.RO

Citeste mai mult: adev.ro/mhyv6z
                             Cu toate astea, în Registrul Național ONG, categoria Asociații, ca reprezentant al Uniunii Scriitorilor, în 2017, figurează regretatul Laurențiu Ulici, deși acesta a decedat în anul 2000. În plus, Uniunea Scriitorilor din România, deși nu există în cadrul legal, a administrat și a tocat sume fabuloase, din banii publici, a administrat imobile ale Statului, a pierdut în instanțe imobile ale Statului, pe care le-ar fi apărat, declarându-le proprietăți ale sale, în procese păguboase. 

                               
Din 1990, pe bandă rulantă, au curs falsuri și falsuri, excelând cu însușirea fără drept a titlului de Societate de utilitate publică, pentru a solicita Statului acordarea de indemnizații speciale pensionarilor membri ai Uniunii. În fapt, membrii acestei organizații au fost mințiți în legătură cu legalitatea funcționării ei, solicitându-li-se cotizații în mod ilegal, deoarece Uniunea Scriitorilor din România nu a făcut dovada recunoașterii și respectării Constituției actuale a României.
Kitsch şi impostură în Uniunea Scriitorilor din România. Literatura care-ţi întoarce stomacul pe dos Citeste mai mult: adev.ro/mhyv6z
http://adevarul.ro/cultura/carti/kitsch-impostura-uniunea-scriitorilor-romania-literatura-care-ti-intoarce-stomacul-dos-1_511531a54b62ed5875ecb902/index.html