vineri, 3 noiembrie 2023

GERMÁN A. DE LA REZA POETUL CRISTALIN DIN OCHIUL UMANITĂȚII

*UMĂRUL DE HÂRTIE 

POEME ALESE/ POEMAS SELECTOS


În data de 8 iunie 2023, la Pitești, în cadrul Festivalului Internațional de Literatură ,,FILSTREET”, a fost lansată Antologia bilingvă de poezie ,,Umărul de hârtie”, Poeme alese/Poemas selectos - apărută la Editura Rocart, 2023.


                            

Poeme alese/Poemas selectos


                    Vom deschide primul rând, în modesta noastră cronică la volumul antologie de versuri bilingv (spaniol-român) al poetului GERMÁN A. DE LA REZA, cu un salut confratern, intercontinental. Fiindcă ne-a revenit această înaltă onoare, de a scrie despre această poezie și despre poetul ei. 

                     Volumul este un termometru al poetului sudamerican, care verifică febra lumii, temperatura - contactul sensibilității sale creatoare cu stările omenești care îl înconjoară, în sinteza istorico-mitică, în valorizările simbolice - Simbolul are valoarea Mercurului din termometrul Poetului. 

                    ,,Călător” metafizician, un ,,globetrotter” prin Culturile Lumii. Prin cele adâncite în epocile istorice, pe verticală, înțelegând urcușurile și coborâșurile umanității în secole, în milenii frământate de Legende, Epopei, Mithos; și, pe orizontală: prin cele ce țin de intercontinental, transcontinental, urmărind mozaicul impresionant și stelar al culturilor. 

                    Pentru GERMÁN A. DE LA REZA Viziunea - Weltanschauung – e configurată ca un Cristal liric drept Busolă. Acul busolei ca reprezentare a certitudinii rafinate din framântările și căutările din interiorul cadranului (cele dinlăuntrul său) spre spațiul exterior Sinelui, acolo unde au loc întâlnirile și atingerile, cele terestre și cele cosmice. 

                    Pentru umanitate, în scrâșnetele Istoriei, e importantă Arta, mereu salvatoare, eterna animatoare a Speranței – este ceea ce rostește GERMÁN A. DE LA REZA în cele patru vânturi. Arta mereu purificatoare, înălțătoare. 

                    Om de știință fiind, are acea tulburătoare răbdare și are acea mirifică perseverență – cu mult blajine și mângâietoare, cum au fost împletite de sensibilitatea artistului. De aici vocația sa și chemarea lui Homo universalis. Acesta este fericitul dar al destinului lui GERMÁN A. DE LA REZA și al nostru, pentru că, prin Opera lui, zărim mai limpede Nordul. 


Pentru publicul român, vom face un scurt portret al marelui poet și om de cultură din Sud-America, istoric și analist al Culturii țărilor Sud-Americane și Europene (poeta, escritor, científico, profesor universitario y embajador de la Cultura Rumana), de la Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México. 

Scriitorul, filosoful și omul de știință GERMÁN A. DE LA REZA, s-a născut în anul 1961, în orașul Cochabamba din Bolivia, nepot al scriitorului și filosofului peruan César A. Guardia Mayorga (Ayacucho, Peru, 1906 -Lima, 1983). 

Este absolvent al Facultății de istorie-filosofie din Universitatea din București, cu un doctorat în filosofie la Universitatea din Toulouse și cu un doctorat în economie la Universitatea din Paris. 

A fost cercetător la Universitatea din Stockholm și, din 1998, este profesor-cercetător la Universitatea Metropolitană Autonomă (UAM) din Mexic. 

Între 2005-2006 a ocupat Catedra „Simón Bolívar” la Universitatea din Paris. Opera sa academică este recomandată în aproape 60 de programe de studiu în 38 de universități din America și Europa.

                                                      Dintre volumele publicate: 

,,Décima interior”, 1996; 

,,Liberalización del comercio en el hemisferio occidental” (,,Liberalizarea comerțului în emisfera vestică”); de la Reza, 1998;

 ,,Nuevas dimensiones de la integración: del TLCAN al regionalismo hemisférico” (,,Noi dimensiuni ale integrării: de la NAFTA la regionalismul emisferic”); UAM / Universidad Autónoma Metropolitana; Plaza y Valdés México, 1999;

 ,,Teoría de sistemas: reconstrucción de un paradigma” (,,Teoria sistemelor: reconstrucția unei paradigme”); UAM / Universidad Autónoma Metropolitana; Plaza y Valdés México, 2001;

,,Columna de luz” (,,Coloană de lumină”), 2004; 

,,Sistemas complejos: perspectivas de una teoría general” (,,Sisteme complete: perspective ale unei teorii generale”); Anthropos, 2005; 

,,El Congreso de Panamá de 1826 y otros ensayos de integración latinoamericana en el siglo XIX” (,,Congresul de la Panama din 1826 și alte eseuri despre integrarea Americii Latine în secolul al XIX-lea”): Ediciones y Gráficos EÓN : Universidad Autónoma Metropolitana - Azcapotzalco, Mexico, D.F., 2006; 

,,Integración económica en América Latina: hacia una comunidad regional en el siglo XXI” (,,Integrarea economică în America Latină: către o comunitate regională în secolul XXI”); UAM-Plaza y Valdés, 2006; 

,,Poemas”, 1988-2008 Plaza y Valdés México, 2009; 

,,La invención de la paz: de la república cristiana del duque de Sully a la sociedad de naciones de Simón Bolívar” (,,Invenția păcii: de la republica creștină a ducelui de Sully la societatea națiunilor lui Simón Bolívar”); Siglo XXI Editores Mexico; 2009. Ediția românească: ,,Inventarea păcii. Istoria proiectelor confederative de la ducele de Sully la Simón Bolívar”, Editura Logos, 2009; Ediția franceză: ,,L'invention de la paix: De la République chrétienne du duc de Sully à la Société des nations de Simon Bolivar”, Editions L'Harmattan, 2011; 

,,Les nouveaux défis de l'intégration en Amérique latine” (,,Noile provocări ale integrării în America Latină”); Editions L'Harmattan, 2010; 

,,En quête de la confédération: Essais d'intégration des républiques hispano-américaines au XIX° siècle” (,,În căutarea confederației: încercări de integrare a republicilor hispano-americane în secolul al XIX-lea”); Editions L'Harmattan, 2014; 

,,Los planes confederales de la independencia (1810-1828): visiones y revisiones historiográficas de la lucha contra la desintegración hispanoamericana” (,,Planurile confederale de independență 1810-1828), viziuni și revizuiri istoriografice ale luptei împotriva dezintegrarii hispanoamericane”); Grupo Editor Latinoamericano, 2018; 

,,Nuestro cónsul en Lima: diplomacia estadounidense durante el congreso anfictiónico de Panamá y Tacubaya (1824-1828)” (Consulul nostru la Lima: diplomația americană în timpul congresului gazdă din Panama și Tacubaya 1824-1828”); Bonilla Artigas Editores, 2019; 

,,En el reino de las teas” (,,În regatul făcliilor”); Los libros de la frontera, 2020; ,,Benedicto T. Medinaceli y el Proyecto de Confederación Latinoamericana De 1862. Semblanza, Contextos y Edición Crítica de la Obra” (,,Benedicto T. Medinaceli și proiectul Confederației Latino-Americane din 1862”); Plaza y Valdés Editores, 2019; 

,,Pensamiento confederal latinoamericano (1810-1865)” (Gândirea confederală latino-americană 1810-1865”); Universidad Autónoma Metropolitana, 2021; 

,,Doppelganger. La distancia interior”, Poemas. (,,Dublura. Distanța interioară”); Los libros de la frontera, 2022; 

,,El cuaderno de Timisoara” (,,Caietul Timisoarei”), roman istoric; Ciudad de México, Editorial: Textofilia Ediciones, 2021; 

,,Umărul de hârtie : Poeme alese”/ ,,Poemas selectos”; Editura: Rocart, 2023. 

GERMÁN A. DE LA REZA afirma: ,,Misiunea intelectualului este aceea de a promova luciditatea dincolo de ideologii, de partide politice și de dorința de putere”.   


*,,Umărul de hârtie : Poeme alese”/ ,,Poemas selectos”; Editura Rocart, 2023.

sâmbătă, 30 septembrie 2023

,,POEȚI CLUJENI POSTDECEMBRIȘTI” - O MISTIFICARE SEMNATĂ DE ADRIAN ȚION

I

                    Adrian Țion nu a scris, vreodată, despre vreun cenaclu literar inițiat de el, nu are astfel de experiențe, dar s-a apucat să scrie despre inițiativele și experiențele cenaclului literar Zalmoxis, pe care l-am fondat, împreună cu prietenii mei (și nu ai lui) în Ianuarie 1990 și care a funcționat, săptămânal, până în Iunie 1994. 

                    Țion lovește în temeliile acestei istorii, ocultându-i pe inițiatorii și fondatorii reali ai cenaclului Zalmoxis, fabricând/inventând pe alții în locul celor autentici, în credința, aiuritoare, că o să impună minciuna în memoria colectivă. 

                    De asemenea, fabrică un concept, pe care îl pune pe seama identității cenaclului Zalmoxis, operând, exact ca bolșevicii deceniului cinci din secolul trecut, cu minciuni și etichete. Îi dau, acum, această replică, rezervându-mi dreptul de a o completa, în viitor, în funcție de alți diverși factori. 

                    Țion scrie din burtă sau după ureche, ,,din legende”, adică din zvonuri (după cum, el însuși, afirmă), și răspândește zvonistica într-o carte, pe care o pretinde de istorie literară, ,,Poeți clujeni postdecembriști”. 

                    Adrian Țion a abandonat documentarea, a refuzat acribia și a scris ,,în fugă”, nu doar subiectiv ci și mincinos, și a inventat și a falsificat. Țion pare a fi un fel de folclorist, care folosește ,,izvoare” nescrise, dar, spre deosebire de el, cercetătorii folclorului, etnologii, specialiștii, adică oamenii serioși, profesioniști și dedicați, atunci când își publică rezultatele unor cercetări, citează și menționează: ,,cf. informatorului” și consemnează numele informatorului, ori conform sursei, și o menționează - aspecte pe care Țion, se vede bine, nu le cunoaște, fiindcă în această carte, ,,Poeți clujeni postdecembriști”, informatorii lui Țion nu sunt ,,dezvăluiți”, rămân ,,acoperiți” în pâcla atâtor afirmații dubioase, pe care le face, iar sursele nu ne sunt arătate.

                    Nu intru, deocamdată, în analiza părerologiei sale legată de scriitorii ,,tratați” și nici a structurii acestei ,,cărți” la care mă voi referi, poate, într-un alt articol, dar voi face niște precizări legate de felul în care Adrian Țion întocmește în ea minciuni și despre felul în care elucubrează.

ADRIAN ȚION NU MI-A ADRESAT NICI 
MĂCAR O SINGURĂ ÎNTREBARE, LEGATĂ DE
CENACLUL LITERAR ZALMOXIS 
          Adrian Țion vorbește despre evenimente petrecute cu peste trei decenii în urmă, dar pe care nu le cunoaște, fiindcă nu a participat la ele, fiindcă nu a fost martorul lor, fiindcă a evitat documentarea. Și atunci cum o face? Nu există decât (așa cum voi arăta pe parcursul acestei intervenții), o singură metodă folosită de el – populara metodă ,,după ureche”. Cu toate acestea, scrie despre acele evenimente literare cu o siguranță de sine aiuritoare, variantă de lucru aleasă în speranța că va inocula cititorilor un ,,adevăr” neconfigurat, însă, în realitatea istorică, ci doar în imaginarul său personal, fiindcă Țion este fantezist. Țion nu precizează perioada în care a funcționat cenaclul Zalmoxis și nici perioadele în care au funcționat celelalte cenacluri și folosește planuri confuze, ambiguu, înlocuind adevărul cu fanteziile sale. Avem, în această carte, falsul, ca instrument de operare ,,istorică”.  

                    Iată ce afirmă moșul la pagina 20, ,,să ne informeze”: ,,În Clujul postdecembrist au apărut cenacluri literare, în sfârșit necontrolate de ideologii regimului comunist. Unul dintre acestea a fost Zalmoxis, grupare ce i-a avut ca inițiatori pe Horia Muntenuș, Mihai Adrian Bumb și Ionuț Țene.” Fals! Inițiativa înființării Cenaclului literar Zalmoxis, în Ianuarie 1990, îmi aparține mie, regretatului Daniel Hoblea, lui Cristian Contraș, lui Daniel S. Gelu, Danei Suciu și lui Teohar Mihadaș. 

                    La pagina 23 afirmă: ,,Pe lângă inițiatorii amintiți deja, au activat frenetic, voluntar și cu îndârjită convingere numeroase nume sonore și mai puțin sonore precum Adrian Suciu și Dorin Crișan, Ioan-Pavel Azap și Alexandru Hălmăgean, Tudor Ștefan și Dinu Virgil, Alexandru Baumgarten și Anton Horvath, Sorin Grecu și Flavia Teoc, Ioan Negru și Daniel Hoblea.” Aici avem un al doilea fals: Dinu Virgil, Sorin Grecu, Flavia Teoc și Ioan Negru nu au activat niciodată în cadrul cenaclului Zalmoxis, nu au participat la nici o întrunire a cenaclului, chiar dacă poeta Flavia Teoc a debutat la Editura Zalmoxis, în anul 1996, cu volumul ,,Înzeire”. 

                    Al treilea fals se află la pagina 44: ,,Ion Mureșan n-a ezitat să îi numească pe zalmoxiști, într-un număr din revista Tribuna, ,,Lupii tineri din poezia românească”, reuniți pentru a crea Poezia nouă, Poezia liberă, după ce și i-a revendicat drept maeștri străluciți pe Teohar Mihadaș, Mircea Muthu, Petru Poantă, Constantin Zărnescu și Ion Cristofor.”  Acesta este al treilea fals, pe care îl doborâm, fiindcă Ion Cristofor și Profesorul Mircea Muthu nu au avut nici o legătură cu acest cenaclu. Nici Petru Poantă, care a scris într-adevăr și despre unii poeți afirmați în cenaclu, dar mai târziu, după ce acest cenaclu și-a încheiat activitatea. Ion Mureșan a participat la o singură ședință de cenaclu, în calitate de invitat, însoțit de scriitorul Alexandru Vlad, pe care îl invitasem și pe el, atunci, de asemenea. Un alt fals apare pe pagina 58, care îl definește pe Ion Mureșan ca membru al grupării: ,,Adrian Mihai Bumb a activat în cadrul Societății Culturale Zalmoxis, alături de Horia Muntenuș, Ionuț Țene, Ion Mureșan, Constantin Zărnescu”. Informația este falsă, Ion Mureșan nu a fost niciodată membru al Societății Culturale Zalmoxis și nu a activat în cadrul acestei societăți. 

                    Cei care au fost alături de cenaclul Zalmoxis și l-au sprijinit, în calitate de mentori, au fost  Teohar Mihadaș și Ioan Viorel Bădică, în mod constant, și, periodic, regretatul Profesor Eugen S. Cucerzan și Constantin Zărnescu.

                    Cu referire la mine, pe pagina 42, Țion scrie: ,,Noaptea exilatului”, Editura ETA, Cluj-Napoca,1991. Poeziile din volum au fost scrise, în marea lor majoritate, înainte de 1989, dar n-au putut fi publicate înainte, deși acest lucru nu e chiar sigur, e tot un zvon lansat și susținut de autor.” Apriori acestei afirmații - ,,e tot un zvon lansat și susținut de autor” - Țion nu menționează vreun alt zvon, pentru a justifica folosirea expresiei ,,e tot un zvon”. Trebuie menționat aici că volumul citat este scris, într-adevăr, în mare parte, mai mult de jumătate, înainte de 1989. Avem de a face, din partea lui Țion, cu o tentativa de decredibilizare a mea. Însă informația/mărturie despre elaborarea unei mari părți a ciclului meu de versuri ,,Noaptea exilatului”, înainte de 1989, o găsim în cronica apărută, imediat după lansarea cărții, în 1991, semnată de Constantin Zărnescu, în revista ,,Steaua”. Scriitorul îmi cunoștea, din Cenaclul Napoca Universitară, înainte de 1989, versurile. I le prezentasem și în vizitele pe care i le făcusem, alături de regretatul meu prieten Ioan Viorel Bădică, în acei ani de dinainte de Revoluție. Dar nu e doar asta. Am citit acele poezii în cadrul cenaclului ,,Napoca Universitară”, în anii 1988 și 1989 (membrii acelui cenaclu sunt martori). O parte dintre ele au fost publicate înainte de 1989, în revistele ,,Astra” și ,,Viața Românească”, da, înainte de 1989. Spre surprinderea lui, Țion trebuie să afle că poezia ,,La Pleiade”, pe care, el însuși, s-a strofocat să o analizeze în cartea sa, a fost publicată în ,,Viața Românească”, în numărul XII din Decembrie 1987, alături de alte două poezii și că aceste trei poezii au fost comentate de către Virgil Ierunca, la Europa Liberă, în Ianuarie 1988 - iată, înainte de 1989. 

                    Sugerează, cumva, că nu am reușit să public un volum înainte de 1989. Nu sunt singurul scriitor care nu a reușit să debuteze, editorial, înainte de 1989, dar unul dintre prietenii lui Adrian Țion, chiar cu prilejul lansării cărții ,,Poeți clujeni postdecembriști”, Dumitru Cerna, îi comunica asta lui Țion: că nu a reușit nici el să își publice volumul înainte de 1989. Țion, fie că nu vrea să își amintească de faptul că înainte de 1989, în România, a fost comunism și cenzură, fie consideră regimul de dinainte de 1989 un regim liber și democrat, dar aruncă asupra mea cu suspiciune. 

                    La pagina 48, din cartea sa, găsim scris: ,,În legendele care s-au creat despre Horia Muntenus se spune că a fost primul poet care a reușit să publice o carte după revoluție (...). Horia Muntenus a fost repede luat în brațe de diaspora română, Virgil Ierunca a vorbit despre el la radio Europa Liberă.” 

                    Să comentăm: în calitatea pe care o revendică, aceea de ,,istoric literar”, Adrian Țion ar fi trebuit să știe, și să fie sigur pe afirmațiile sale, că în 1990 debutase editorial cu volumul de versuri ,,Xilofonul și alte poeme” poeta din Codlea (Jud. Brașov) Simona Popescu. Eu am debutat cu volum, la Cluj, un an mai târziu, în același an în care debuta editorial și confratele meu, poetul clujean Victor Țarină, cu volumul ,,Nisipuri cu pelerini”. Culmea: Țion este atât de neatent și de neglijent, încât nu observă că în propria lui carte menționează, la o altă pagină, anul debutului editorial al lui Victor Țarină, 1991. De asemenea, nu menționează Adrian Țion că tot în 1991 debuta editorial poetul sibian Iustin Panța cu volumul de versuri ,,Obiecte mișcate”.

                    Țion afirmă despre mine: ,,a fost repede luat în brațe de diaspora română, Virgil Ierunca a vorbit despre el la radio Europa Liberă.” Precizez, însă, că data comentariului (în cadrul emisiunii ,,Actualitatea culturală românească”), pe care Virgil Ierunca, la ,,Europa liberă” îl făcea, cu privire la poezia mea, este Ianuarie 1988, prin urmare, înainte de Revoluție, Țion lăsându-și citititorul să înțeleagă că m-a ,,luat în brațe diaspora română”, după ce am publicat prima mea carte, adică după Revoluție. Truc ieftin, care nu poate ascunde o realitate: înainte de 1989, să fii comentat favorabil, chiar și pentru poezie, de către ,,Europa liberă”, în anii comunismului,  îți aducea probleme din partea regimului. Adrian Țion nu a fost comentat la Europa liberă, nici înainte, nici după Revoluție. 

                    Falsuri peste falsuri, însă marele fals grotesc vine cu afirmația din pagina 42, unde Țion scrie: ,,Pentru a înțelege încadrarea ambițioasă a liricii lui Horia Muntenus (sau Muntenuș) în corporalitatea poeziei ,,milenariste” (numită așa de grupul Zalmoxis întrucât inaugura noul mileniu), merită să facem  o digresiune necesară explicării termenului sub care poetul își înscrie viziunile nocturne.”  

                    Falsurile expuse până acum sunt depășite, în gravitate, de uriașa minciună pe care o fabrică Țion. El afirmă că gruparea Zalmoxis ar fi fost milenaristă, că s-ar fi declarat milenaristă. Dar nu ne spune de unde știe el asta, care i-au fost lui sursele, ce probe invocă. Trebuie să îl credem pe cuvânt și să credem că el nu zvonește, că nu născocește. 

                    Păi, uite că Țion zvonește, că născocește, că falsifică și minte. Câtă vreme a funcționat Cenaclul Zalmoxis, apoi, câtă vreme a funcționat Societatea Culturală Zalmoxis, noi am organizat lansări de cărți, s-au scris, în presa clujeană, despre scriitorii tineri de la Zalmoxis, recenzii și articole diverse, dar nicăieri nu apare, în acei ani, cuvântul ,,milenarism” asociat grupării Zalmoxis. Observator și cronicar literar al vremii, istoricul și criticul literar Mircea Popa nu menționează nicăieri vreun astfel de cuvânt, legat de noua și tânăra grupare literară de atunci, în nici o cronică a sa, în nici o prefață pe care a scris-o. Un alt istoric și critic literar, Petru Poantă, care dedică două cărți poeților debutați după 1989, nu identifică nicăieri cuvântul ,,milenarism” cu privire la gruparea noastră de atunci.

                    Cenaclul Zalmoxis a funcționat între Ianuarie 1990 și Iunie 1994. Nicăieri nu am văzut, nici până astăzi, vreun manifest literar al milenarismului, ori vreo proclamație literară românească milenaristă. Anunțurile ori cronicile lansărilor noastre de cărți, din presa clujeană de atunci, nu pomenesc vreun astfel de cuvânt asociat poeților din această grupare. Dar Țion prezintă, sigur pe el, această afirmație mincinoasă: că gruparea se numea milenaristă deoarece ,,inaugura noul mileniu” (sic!). 

                    Consternat, reiau citatul: ,,Pentru a înțelege încadrarea ambițioasă a liricii lui Horia Muntenus (sau Muntenuș) în corporalitatea poeziei ,,milenariste” (numită așa de grupul Zalmoxis întrucât inaugura noul mileniu)...” Incredibila minciună, fiindcă este o mare minciună, este așezată de tipar într-o carte finanțată din banii publici. Îi aparține inventatorului Adrian Țion. 

                    Cenaclul Zalmoxis (1990-1994) nu a lansat niciodată un astfel de concept literar. 

                    Să vedem ce înseamnă Milenarismul și cum este el definit de DEX.

                    Conform DEX: ,,milenarism sns [At: DN3 / E: fr millénarisme] Credință mistică într-o împărăție de o mie de ani a lui Dumnezeu pe pământ, asociată uneori cu idei egalitarist utopice. Și: chiliasm.

                    Chiliasm n. Credință mistică într-o împărăție de o mie de ani a lui Hristos pe pământ, proprie unor secte (adventiști, martorii lui Iehova etc.). [Sil. chi-li-] /<fr. Chiliasme”

                    Să vedem cum este definit Milenarismul de către Biserică:

                    Conform dogmei Bisericii Ortodoxe (https://ro.orthodoxwiki.org/Milenarism): 

                    ,,Milenarismul sau hiliasmul a fost condamnat ca erezie în secolul al IV-lea la Sinodul I Ecumenic (325), condamnare indicată de articolul „A Cărui Împărăție nu va avea sfârșit.” din Crezul de la Niceea. Condamnarea este mai apoi confirmată de Sinodul II Ecumenic (Constantinopol, 381).”

                    Să vedem cum definește Milenarismul Jean-Pierre Sironneau în cartea sa ,,Milenarisme şi religii moderne”: ,,Milenarismul urmează să facă loc unei duble posterităţi: pe de-o parte, mişcările cu conţinut religios continuă să prospere şi aceasta până în zilele noastre. Pentru a ne convinge este de ajuns să consultăm Dicţionarul de mesianisme şi milenarisme ale erei creştine,  scris de Henri Desroche, sau, astăzi,  lucrările lui Massimo Introvigne despre “adventişti”, “martorii lui Iehova”, “mormoni”, “Noua Eră” etc. Posteritatea este imensă. Pe de altă parte, altă posteritate, cea a ideologiilor revoluţionare, a reluat, într-un mod mai mult sau mai puţin secularizat, scenariul milenarist; dacă luăm în considerare două ideologii revoluţionare proprii secolului al XX-lea, marxism-leninismul şi naţional-socialismul (...) Cât despre milenarism, el nu a dispărut definitiv; nu face decât să îşi regăsească tonalitatea religioasă de odinioară, fie în mişcări religioase tradiţionale (adventiştii de ziua a şaptea, mormonii, martorii lui Iehova), fie în noi mişcări ca nebuloasa New Age sau ca anumite grupuri sectante, la care aşteptarea sfârşitului lumii şi speranţa unei lumi noi continuă să existe ca în trecut.” 

                    Atribuirea etichetei mincinoase de milenarism Cenaclului Literar Zalmoxis are ca efect fabricarea unei imagini false pentru acea grupare de tineri, din care să reiasă că a fost fie o grupare de eretici, fie una de fanatici religioși, fie o grupare marxist-leninistă, fie una național-socialistă, fie o grupare cu inserții în toate aceste ideologii laolaltă. Infantil, Adrian Țion, fie joacă pueril rolul celui care nu posedă proprietatea termenilor pe care îi folosește, fie chiar nu are proprietatea acestor termeni, dar în mod cert inventează. Și invențiile lui dăunează și minciunile sale fac rău.

                    Cartea ,,Poeți clujeni postdecembriști” a apărut, în anul 2020, la Editura Casa Cărții de Știință, în colecția: ,,Scriitorii Transilvaniei”, cu sprijinul financiar al Primăriei Cluj-Napoca. Banii publici, care au fost alocați pentru tipărirea cărții lui, ar fi trebuit să îl conștientizeze pe Țion, să îl responsabilizeze, iar lectorul editurii să îl îndrume pe Adrian Țion spre o cercetare serioasă, obiectivă, nejignitoare și nemistificatoare. Dar Țion a lălăit-o, lăutărește, și a publicat o Făcătură.

II

ADEVĂRUL - PE SCURT

                    Între Ianuarie 1990 și Iunie 1994, împreună cu Daniel S. Gelu, Daniel Hoblea, Cristian Contraș, Dana Suciu și Teohar Mihadaș, am înființat Cenaclul Literar Zalmoxis, cu frecvență săptămânală, în Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Am coordonat și am condus acel Cenaclu - își găsea temelie în Cenaclul Literar al  revistei Napoca Universitară, care a funcționat, săptămânal, între Octombrie 1987 - Decembrie 1989, în Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, cenaclu frecventat, săptămânal, de foarte mulți tineri grupați în jurul unui nucleu din care făceam și eu parte, alături de Liviu Man, Cristian Contraș, Daniel Hoblea, Alin Fumurescu, Dan Pantea, Cristian Ursu, Tudor Ștefan și Ioan Viorel Bădică. Într-una dintre serile toamnei lui 1987, Liviu Man a venit împreună cu scriitorul Teohar Mihadaș, care, din clipa aceea, ne-a rămas alături, ca maestru și călăuzitor.

                    În lunile Ianuarie și Februarie 1990, la inițiativa lui Daniel S. Gelu, coordonatorul cenaclului de literatură S.F. ,,Victor Papilian” al Casei de Cultură a Studenților din Cluj, am avut mai multe discuții legate de contopirea celor două cenacluri într-unul singur, sprijiniți de Maestrul nostru literar Teohar Mihadaș, de profesorul Eugen S. Cucerzan și de Ioan Viorel Bădică. Am fost delegat și autorizat să port discuții cu directorul Casei de Cultură, Victor Bercea, pentru organizarea unui nou cenaclu al tinerilor. Solicitarea noastră a fost acceptată și ni s-a pus la dispoziție, pentru folosință o cameră mare la etajul 3 al clădirii. 

                    În Mai 1990 am redactat și am tipărit, împreună cu Ioan-Viorel Bădică, revista AISBERG, prima publicație culturală nou înființată în România (despre care Adrian Țion nu suflă un cuvânt). În Octombrie 1990 membrii cenaclului au constituit Societatea Culturală Zalmoxis și, în 14 Decembrie 1990, Societatea a obținut personalitate juridică. Vice-președinți erau Daniel S. Gelu și Dana Suciu, iar eu am fost ales președinte. Era prima societate culturală nonguvernamentală înființată în țară, după Revoluție, și a doua societate nonguvernamentală după Societatea ASCLEPIOS a studenților de la Medicină din Cluj, (societate care gestiona ajutoarele medicale sosite din Occident). Din martie 1990 până în Iunie 1994 am ținut ședințele de cenaclu săptămânal, cu o participare medie pe întrunire de 20-30 membri, în jurul cenaclului oscilând aproximativ 100 de tineri. 

                    Cenaclul Literar Zalmoxis a fost o mișcare de emulație pur literară a tinerilor și apolitică, într-o vreme în care bătăliile politice erau în toi în întreaga țară. În calitatea mea de organizator, de coordonator și de moderator al cenaclului, am găsit o audiență fenomenală în rândul tinerilor, tocmai din acest considerent, pe care cenaclul îl afirma: refuzul oricărei ideologizări politice. Câtă vreme a funcționat cenaclul, membrii săi nu au formulat vreun manifest literar, nici vreun concept literar, regăsindu-se doar în marile dorințe de a se exprima și de a scrie liber, de a-și putea găsi și afirma, fără nici o opreliște, vocațiile.         

                    Apariția acestui cenaclu, dezbaterea pur literară, construcția discursului estetic și căutarea modelelor în literatura nealterată de propagandă, recuperarea valorilor interbelice sau a celor din Exil - au șocat scriitorimea comunistă a orașului, care căuta să minimalizeze gesturile noastre, în încercări de marginalizare a fenomenului, astfel încât, atunci când am înființat și Editura Zalmoxis, unde am reușit primele debuturi editoriale, am resimțit, cu adevărat, mari bucurii. Pe cale privată, în consecința actului istoric de la 1989, reușeam să ne publicăm cărțile, ceea ce, în contextul încremenirilor societății în criptocomunism, reprezenta, pentru noi, un triumf împotriva Cenzurii și împotriva celorlalte îmbâcseli, care s-au perpetuat în regimul iliescian, nu doar la Cluj, ci în întreaga țară. 

                    Desigur, aceste lucruri au trezit, nu doar invidii, ci și repulsii și atitudini ostile în rândul unor scriitori, foști activiști peceriști, care foloseau orice prilej și felurite ,,metode” pentru a discredita și intimida noua mișcare literară. Ifosele lor și megalomaniile lor de atunci persistă, încă, la cei care mai trăiesc în zilele noastre și care își păstrează, cu mândrie, în buzunarele paltoanelor bolșevice din molton, carnetele roșii de membri ai partidului comunist. 

                    În urma reconsiderării și reorganizării activităților Casei de Cultură a Studenților, în Iunie 1994, a avut loc ultima ședință a cenaclului literar Zalmoxis, după patru ani de efervescență. 

                    În anul 1993, în virtutea Legii, în urma unor îndelungate demersuri, am reușit să conving Primăria Municipiului să ne repartizeze un sediu, în chirie, pentru activitățile culturale și editoriale, în spațiul fostei Primării, din Piața ,,Libertății” (actuala ,,Piața Unirii”), la numărul 1. Astfel încât, între 1994-1996, am reușit să dezvolt, ca director de editură, acțiuni editoriale de promovare a tinerilor scriitori. În 1998, spre finalul verii, deși avea contract de închiriere până în anul 2000, Societatea Culturală Zalmoxis a fost evacuată din sediu de către Primărie. Așa s-a încheiat fenomenul literar Zalmoxis.  

                    Nefiind avizat, nefiind pregătit pentru o astfel de relatare istorică, Adrian Țion, calcă strâmb, nu doar din nepricepere, ci și din reavoință. Și calcă în picioare efortul pe care l-am depus, de-a lungul atâtor ani, în favoarea dezvoltării culturale și afirmării literare a unor tineri ai vremii. 

                    Ar fi trebuit să intreprindă o cercetare Țion, fiindcă documente scrise, cu privire la evenimentele create de Societatea Culturală Zalmoxis, există în presa vremii. De altfel, dacă m-ar fi solicitat să îi dau răspunsuri la întrebări, i-aș fi stat la dispoziție. Dar nu a făcut acești pași. A preferat să scrie ,,istorie literară” din burtă și ,,din auzite”, adică ,,după ureche”, după ,,legende” și din ,,zvonuri”, adică după înflorituri și după șușanele, despre evenimente la care nu a participat, la care nu a fost martor.

ADDENDA

                    Ionuț Țene nu s-a aflat printre inițiatorii acestui cenaclu, deși l-a frecventat, începând cu 1990 și, la rugămintea scriitorului Constantin Zărnescu, l-am cooptat pe băiatul de 18 ani între cei 30 de membri fondatori ai Societății Culturale Zalmoxis. Adrian Mihai Bumb a frecventat cenaclul literar abia începând cu anul 1993, împreună cu colegul său de studenție Ioan Bujor, adică în ultimul an de existență a cenaclului. 

                    În 1994, Ionuț Țene a devenit Vicepreședinte al Societății Culturale Zalmoxis, calitate în care a dat câteva comunicate, de natură culturală, pentru presă. 

                    În anul 1996 Ionuț Țene a fost angajat în Primăria Municipiului, mai apoi, a avut o tentativă nereușită de a prelua conducerea Societății Culturale Zalmoxis, pentru a-i deturna sensul și pentru a o transforma într-un activ politic. La solicitarea mea, a demisionat din Societate și, ulterior, a înființat Fundația Culturală Sarmisegetuza, care a avut un cu totul alt profil și un cu totul alt tip de manifestări sociale, iar Ionuț Țene s-a antrenat în activități, în special, politice. 

***            

                     Acum treizeci și patru de ani, am fondat, alături de colegi de generație, o mișcare literară în spațiul cultural clujean, pe care am ținut să o păstrez departe de politizare, înspre potențarea libertății expresiilor artistice, nealterate de vreo ideologie politică. 

                    E adevărat, în Cluj, eu ,,nu am fost pe linie”, așa cum remarca un prieten – l-am întrebat ce ar însemna ,,pe linie” - ,,Nu te-ai dat cu ei”, mi-a răspuns. Am rămas în afara ,,liniei”, departe de ea, prețuind atât lumina Soarelui, cât și pe cea a Lunii, cât și lumina celor care trăiesc în Cluj și care nu au fost nici ei ,,pe linie” și sunt, și în prezent, străini de ea și liberi; și am privilegiul ca unii dintre ei să îmi împărtășească și mie frumoasa lor prietenie. Și-apoi... e un timp pentru fiecare dintre stele, cum, încercam, cândva, să le număr, oglindite în apa Someșului; iar astăzi, când îmi amintesc de momentele acelea, le asociez cuvintelor lui Heraclit: "Nici un om nu poate intra în apa aceluiași râu de două ori, fiindcă nici râul, nici omul nu mai sunt la fel".

vineri, 30 iunie 2023

CHRISTIAN W. SCHENK: ,,A AVUT LOC VREODATĂ, ÎN ROMÂNIA, UN REAL PROCES DE DESTALINIZARE?”

CHRISTIAN W. SCHENK: „Colegii și prietenii din Uniune au reacționat așa cum se reacționează într-un sistem totalitar: prin tăcere!“ - un interviu de Cristian Teodorescu 


,,E o situație mult mai gravă decît înainte de ’90”
Poet, prozator, eseist și neobosit traducător în și din germană, Christian W. Schenk e, „la bază“, medic chirurg. Are un doctorat în filosofie. Membru al Uniunii Scriitorilor din Germania și al Uniunii Mondiale a Medicilor Scriitori, Schenk a fost pînă de curînd și membru al Uniunii Scriitorilor din România, din care a demisionat, revoltat de faraonismul președintelui cu cinci mandate, N. Manolescu, și al ciracilor săi care au confiscat Uniunea în beneficiul lor personal. 

C.T.: În 1986 ai fost declarat persona non grata în România fiindcă îl criticai din Germania pe Nicolae Ceaușescu. S-a mulțumit cu atît Ceaușescu sau doar atît s-a văzut? 

C.W.S.: Desigur că nu s-a mulțumit! Am devenit în mod automat și „și dușman al poporului“ (vorbeam și la Europa Liberă); pînă în 1989 primeam scrisori anonime de amenințare cu moartea – cu litere decupate din ziare germane –, teroare telefonică noaptea. Securitatea germană dădea din umeri și-mi spunea să evit noaptea să merg pe stradă. Evident, era imposibil ca medic fiindcă la urgențe trebuia să ies. Nu mi s-a întîmplat nimic, slavă Domnului! 

C.T.: După 1990 ai fost „reabilitat“, premiat, medaliat și decorat. Totuși, anul trecut ai anunțat că te retragi din literatura română, iar anul ăsta ai demisionat și din Uniunea Scriitorilor din România. De ce, domnule? 

 C.W.S.: Am sperat, în naivitatea mea, că acest gest ar putea fi un semnal de alarmă și colegii de litere mă vor susține. Nu a fost așa! Niciodată nu m-au interesat premiile sau onorurile, doar literatura; dar dacă fac parte dintr-o uniune, atunci să fie dintr-una serioasă și interesată de soarta scriitorimii și a istoriei literare! E suficient că sînt membru al Uniunii Scriitorilor din Germania și membru corespondent al Academiei Berlineze. 

 C.T.: De ce te-a tot atacat în România literară criticul Nicolae Manolescu, care e și președintele USR? 

C.W.S.: Atacurile au început încă din 1999 (vezi editorialul din România literară, numărul din 7-13 iulie 1999, anul XXXI), după care au urmat altele. Greșeala mea este că am fost în relații de prietenie cu rivalii lui Manolescu (Laurențiu Ulici, Eugen Simion, Nicolae Breban, Marin Mincu, Dumitru Micu, Ovid. S. Crohmălniceanu, Valeriu Anania etc.), care au și scris studii masive despre mine și opera mea (Eseuri critice despre Schenk, Dionysos, ISBN 9783750440746). Am înființat împreună cu Laurențiu Ulici secția de traducere și promovare a literaturii române peste hotare, secție pe care Manolescu a desființat-o după preluarea puterii. La fel și o filială a diasporei în Germania, care și ea s-a dus pe apa sâmbetei. Mi-am zis la început că patru-cinci ani vor trece, dar iată că au trecut… douăzeci. Am încercat în repetate rînduri să-i atenționez că neglijează literatura română, că o țară se ridică prin cultură, dar cine să mă asculte? Scrisorile mele, chiar personale, au primit răspunsuri publice (fără drept de replică) cu atacuri, jigniri și – ce e mai trist – pline de minciuni. Astfel, printre altele (în România literară, nr. 31/2022), N. Manolescu a susținut că ar fi discutat cu mine îndelungat și că m-a crezut o persoană rezonabilă. Or eu nu am vorbit niciodată cu el. Mi-a retras stima! Nu trebuie să mai menționez faptul că niciodată nu am fost invitat la vreo manifestare culturală, în timpul domniei sale la conducere, de către centrala națională bucureșteană. M-am mirat că N. Manolescu nu mi-a atacat opera, nici măcar nu a pomenit-o vreodată, dar atacurile lui N.M. la persoană au depășit orice limită. Am sperat la un moment dat că mă va da afară din Uniune precum a făcut cu mulți; n-a făcut-o. Astfel, m-am hotărît să mă retrag eu, fiindcă în calitate de membru al USR eram aruncat în aceeași oală cu susținătorii unei organizații corupte, dezinteresate de destinul literaturii române și cu o securitate mai acerbă decît sub dictatură! Desigur că înainte de asta m-am mutat de la Filiala București la Filiala Iași; după un timp au venit și Ana Blandiana și Ioana Diaconescu. Cum să-i placă lui Manolescu asta? Un afront! 

C.T.: Ai tradus în germană sute de autori români – mulți contemporani, cu care ești prieten. Cum au reacționat la atacurile lui N. Manolescu? 

C.W.S.: Am tradus în primul rînd marii clasici și, evident, foarte mulți contemporani în ultimii 50 de ani. Numărul cărților depășește 150, iar numărul autorilor este peste 400. Am început cu Ienăchiță Văcărescu, Cârlova, Budai-Deleanu, Alecsandri, Eminescu, Ștefan Octavian Iosif, George Bacovia, Ion Barbu, Lucian Blaga, Ilarie Voronca, Emil Botta, Miron Radu Paraschivescu, Gellu Naum, Ștefan Augustin Doinaș, Leonid Dimov, Mircea Ivănescu, ca să continui cu Nicolae Labiş, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Emil Brumaru, Ileana Mălăncioiu, Mihai Ursachi, Cezar Ivănescu, Ana Blandiana; lista ar fi prea lungă ca să o mai extind. Numele prietenilor nu le mai înșir fiindcă nu doresc să le creez neplăceri. Hotărîrea mea e absolut personală. Toate cărțile sînt controlabile (mai ales acum în era electronică) și majoritatea sînt –sau mai sînt – pe piața mondială, nu doar pe cea germană. Momentan lucrez la cea mai vastă antologie de lirică română, în cinci volume, de la începuturi și pînă astăzi, cu o masivă introducere în istoria literaturii române. Două volume sînt bune de tipar, la celelalte mai lucrez. Mulțumesc Nicolae Manolescu, mulțumesc USR și… adio! Colegii și prietenii din Uniune au reacționat așa cum se reacționează într-un sistem totalitar: prin tăcere! În particular, toți erau de partea mea, în public… mda, l-au (re)ales cu un maxim de voturi posibile, așa cum numai Ceaușescu a mai fost reales… Au fost cîțiva dați afară din USR, retrași sau membri UZPR care mi-au publicat drepturile la replică sau propunerile mele de restructurare a USR. România literară sub autoritatea lui Manolescu, prin Răzvan Voncu, nu mi-a dat nici un drept la replică susținînd, o altă minciună, că sînt supărat fiindcă nu am fost niciodată publicat în revista lor. Desigur că am fost publicat până în 1995, cînd am renunțat să mai trimit materiale, această publicație părîndu-mi-se prăfuită, învechită, ceea ce le-am și scris. 

C.T.: Spui într-o carte că la noi corupția s-a întins chiar și în Uniunea Scriitorilor. De jos în sus sau de sus în jos? 

C.W.S.: Nu la voi, dragul meu, la ei! Nu am generalizat niciodată fiindcă mai există verticalitate în România, dar și printre artiști, creatori de cultură și de frumos; din păcate, acestora li s-a pus călușul în gură și iată cine conduce țara, cine Uniunea, cine ICR-ul (-urile)! Peștele de la cap se împute. Dacă cei de sus își bagă mîna pînă la umăr, de ce nu și structurile de mai jos să nu-și bage mîna pînă la coate; cei de și mai jos, măcar mîna, iar mititeii de ce să nu încerce și ei marea cu degetul? 

C.T.: De ce crezi că, sub conducerea lui N. Manolescu, Uniunea Scriitorilor susține că ar fi fost înființată printr-un decret stalinist în 1949, cînd atunci de fapt a avut loc deturnarea Societății Scriitorilor Români într-o instituție a statului totalitar? 

C.W.S.: A avut loc vreodată în România un real proces de destalinizare? De ce am fost acuzat că doresc să distrug Uniunea cînd mi-am exprimat doar speranța de reformare? Ce să mai distrug eu cînd totul e deja distrus? De ce am redevenit, de astă dată neoficial, persona non grata? Toate aceste întrebări îmi amintesc de perioada non grata a scriitorului român. Nu reușesc să diferențiez USR (Uniunea Scriitorilor Români) din Republica Populară Română, ulterior Republica Socialistă România, și USR (Uniunea Scriitorilor din România) din 1990. Cel puțin pînă în 1989 a existat, printre mulți alții, un Dumitru Popescu (supranumit „Dumnezeu“) care tăia și spînzura. Scriitorii știau cu cine au de-a face și ori se dădeau de partea lui, ori se fereau de el ca de dracul. Manolescu l-a moștenit cu toți ciracii săi, și cei ce înainte erau proletcultiști, nu popescieni, acum se numesc – sau tîrziu se vor numi –manolescieni. E o situație mult mai gravă decît înainte de ’90, iar această parte a culturii române, dacă va continua să se afle sub această conducere, își va reveni eventual în 50 de ani. Înainte toți știau de Ceaușescu și în mod automat de Dracula; acum, cei mai „cultivați“ îl confundă și pe Dracula cu Frankenstein, ambii fiind plasați în Transilvania și nu în România! Cu ce să se mai impună săraca mea țară natală în lume? Și literatura i-a fost luată de o șleahtă de inconștienți ce domină asupra ei, cu un faraon matusalemic și barzi ce-i cîntă-n strună.

duminică, 18 iunie 2023

CHRISTIAN W. SCHENK A DEMISIONAT DIN UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA.


Un mare scriitor, CHRISTIAN W. SCHENK, jignit incalificabil de părerologul despot Nicolae Manolescu Apolzan, și-a anunțat demisia din Uniunea Scriitorilor din România. Anunțul a fost lansat în publicația ,,Jurnalul Bucureștiului”, în ziua de 15 iunie 2023 https://www.jurnalul-bucurestiului.ro/scrisoare-deschisa-d-lui-nicolae-manolescu-la-retragerea-mea-din-usr-uniunea-scriitorilor-din-romania-corespondenta-de-la-poetul-si-traducatorul-trilingv-brasovean-dr-dr-christian-w-schenk-mem/  și preluat de scriitorul LIVIU ANTONESEI:  https://antoneseiliviu.wordpress.com/2023/06/12/christian-schenk-scrisoare-deschisa-domnului-nicolae-manolescu-la-retragerea-mea-din-usr/ 

Distinsul scriitor a ținut să precizeze: ,,Nu vreau să fiu acuzat că fac parte dintr-o organizație coruptă și putredă până la rădăcini! Îmi ajunge că sunt membru al Uniunii Scriitorilor din Germania și Membru Corespondent al Academiei Berlineze! Nu încetez să respect și să promovez literatura română cu care, din păcate USR nu mai are nimic, nici în clin, nici în mânecă!” 

Nu l-am cunoscut pe domnul CHRISTIAN W. SCHENK, scriu aceste rânduri din solidaritate literară, în prețuirea unei mari personalități culturale. 

Nu e bine ceea ce se întâmplă în Cultura Română contemporană. E foarte rău, e foarte rău! O organizație care nici măcar nu are act legal de înființare, Uniunea Scriitorilor din România taie și spânzură alandala, în spațiul cultural autohton, după cum are chef gașca de fițoși cocoțată, la vârful ei, pe grămezile uriașe de bani publici. 

Că parazitează ca paraziții, șmecherii fac însă pe nebunii! Și cum să nu te desparți de o astfel de organizație cu un pronunțat caracter infracțional? Nici eu nu am vrut să le fiu părtaș, și i-am lăsat în plata Domnului, în anul 2010. 

Preiau și public și eu, mai jos, scrisoarea publică a scriitorului CHRISTIAN W. SCHENK,:

,,Domnule profesor Nicolae Manolescu! După decesul prematur a lui Laurențiu Ulici, Uniunea Scriitorilor din România USR) nu a mai făcut nici un schimb cultural, nici măcar nu mai există o secție de traducere și promovare a literaturii române peste hotare. După atacul dvs. la persoana mea și nu opera, în editorial (vedeți editorialul din „România literară” nr. 7-13 iulie 1999, Anul XXXI), și după „preluarea puterii” de către dumneavoastră, eu am fost nevoit să mă retrag de la Filiala București și să mă mut la Filiala Iași. 

În toată această perioadă nu numai că am fost absolut ignorat de „Centrală”, dar și atacat de domnia voastră (evident tot la persoană! Recitiți România literară nr. 31/2022) 

Infatuarea dvs. cu care ați reușit să infestați literatura ultimelor trei decenii și să exacerbați cele mai primitive sentimente ale scriitorilor care, până la „domnia” voastră, mai mergeau cu fruntea sus! 

La urma urmelor, în ceea ce mă privește pe mine, e foarte simplu; puteți citi mai jos realizările mele, în primul rând pentru literatura țării mele natale chiar dacă sunt plecat de aproape 50 de ani de acolo în Germania unde mi-am absolvit și studiile universitare, unde mi-am practicat meseria și unde m-am realizat. 

Problemele plecării mele au fost de conjunctură, dar nu am încetat o clipă să promovez literatura țării! Retragerea mea nu are nici o legătură cu proiectele la care lucrez în prezent sau pe viitor! 

Ca fost redactor-șef la revista „Convergențe românești” am atacat regimul ceaușist, am atacat printre altele și acele monstruoase „urbanizări”, ca în anul 1986 să fiu declarat persona non grata, titlu de care am scăpat, împreună cu alții, prin invitația la Cotroceni de către „Frontul Salvării Naționale”. Până la venirea dumneavoastră la conducerea USR totul a mers bine, după care, de astă dată, am redevenit (neoficial) tot persona non grata a acestei „uniuni” prin bunăvoința domniei voastre! Tentaculele „Centralei”, în frunte cu dumneavoastră, au ajuns la toate filiale și între timp, evident, și la Filiala Iași! 

Nu pot înțelege eu de ce guvernul nu secționează astfel „alunecări” nocive! 

Cu aceste rânduri doresc să-mi anunț retragerea din Uniunea Scriitorilor din România. Evident că cererea de retragere o voi trimite și Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor! Semnez, din păcate fără stima care în mod normal s-ar fi cuvenit.” 

                                                                               CHRISTIAN W. SCHENK

duminică, 4 iunie 2023

WALTER ÜBELHART VINE DIN ȚINUTUL ÎNDEPĂRTAT AL MARILOR SCRIITORI

 WALTER ÜBELHART  - ”ÎN AFARA CERCULUI” - ROMAN

                   
                    Încerc, de mai multă vreme, să scriu o cronică a romanului ,,În afara cercului”, semnat de Walter Übelhart, o carte importantă pentru cultura română și importantă (prin natura temei și prin abordarea ei), pentru spațiul cultural european. Aceasta e motivația principală care m-a determinat în încercările mele. Încercări într-o incursiune deloc facilă, având în vedere dimensiunile ezoterice ale cărții. 

                    Pe de altă parte, simplitatea relatărilor romanești ale lui Walter Übelhart, accesibile publicului larg cititor, cuceritoare prin acuratețea stilului, e o altă motivație, fiindcă autorul are capacitatea specială a adresabilității pe diferite frecvențe. 

                    Am parcurs cartea ca pe un reper, reper de construcție literară, de arhitectură livrescă, dar, în sedimentare, reper pentru căutările celor mai potrivite semantice întru înțelegere. Într-o cronică, încercarea de a păstra maxima responsabilitate a tratării unei lucrări, mă rog, apropierea de obiectivitate și păstrarea obiectivității, te obligă, nu doar la conservarea respectului față de cunoașterea și munca autorului, nu doar la respectul datorat cititorilor - poți bâjbâi în căutările tale de cititor-cronicar, poți să te înșeli cu privire la unele mesaje ale cărții, poți deturna sensuri, din neatenție, ori din necunoașterea profundă a unor lucruri - și, în consecință, îl poți turmenta pe nobilul căutător de lecturi. Idem, cronicar fiind, ai putea cădea în capcana de a te pretinde un cunoscător savant, pedagog de cititori.                                  

                    Aceaste griji mi-au stat alături, dar m-au ajutat în încercările mele, fiindcă cel de-al doilea roman al lui Walter Übelhart, ,,În afara cercului”, la fel ca și primul, ,,În umbra lui Shakespeare”, e provocator de exerciții spirituale. Și am ales să realizez o cronică a acestui roman, în proprietatea uzitată a termenului, în înțelesul lui de comentariu, cu unele considerații.

                    După ce am lecturat prima sa carte, l-am căutat pe scriitor și am reușit să îl cunosc. Dacă rostim cuvântul NORD, unii dintre noi putem înțelege, printre altele, magnetismul idealizat în acele ceasornicului. Dar când spunem că Baia Mare se află în Nord, privim dinspre Sud... cât de mult ne putem îndepărta înspre Sud, prin urmare, privind dinspre Sud, Baia Mare va fi în Nord, însă există un loc anume, în Baia Mare, de unde se poate vedea limpede Nordul, doar cu ochiul, fără lunetă, fără ochean. În Baia Mare trăiește și scrie Walter Übelhart. 

                    În acel loc lucrurile par scurse din secundarul unui vechi ceasornic, agățat, de niște meseriași, ascunși în timp, pe turla unei biserici dispărute, mai aproape de Soare, mai aproape de Lună, cu un secundar care le arată clipa și surâsul eternității celor care au vederea clară în minte și în inimă - un secundar descris de Walter Übelhart în primul său roman, ,,În umbra lui Shakespeare” și, mai apoi, în ecranizarea înfăptuită împreună cu bunul său prieten, regizorul Tárkányi János. 
                    Romanul ,,În afara cercului” pare a fi o foarte subtilă întoarcere la romanul ,,În umbra lui Shakespeare”, dar nu e vorba, aici, doar despre o metaliteratură. Posibil să găsim, însă, instrumente de decriptare asemănătoare mașinilor de ceață de pe platourile de filmare – ele pot fi utile, pentru o bună percepție, pentru un bun mesaj, chiar dacă ,,tulbură” cadrul. De aceea, întoarcerea din volumul ,,În afara cercului” la primul volum ,,În umbra lui Shakespeare” poate conduce spre o ,,confuzie” a planurilor (,,dibuite”). Timpul de Ieri se confundă cu Timpul de Astăzi, într-un fel. Poveștile se împletesc, sfoară, cititorul alunecă, plăcut, în fața, ori înlăuntrul cercetărilor, decodărilor, decriptărilor, împovărat cu bucuria căutărilor. Dacă privim dinspre metaliteratură, nu greșim, dar nu este totul. 

                    În romanul ,,În afara cercului”, relatarea are un ritm alert, lectura te ține cu sufletul la gură și, ca fir roșu al cărții, timpul verbal este Prezentul, conjugarea făcându-se la Persoana I, ceea ce îi facilitează cititorului accesul la perspectiva filosofică a autorului (personaj principal, și el, alături de Cunoaștere, al cărții), astfel încât cititorul participă, în conjunctura lecturii, în calitate de camarad literar, la acțiune. Stilul combină însă timpii verbelor, funcție de alternanța celor două planuri ale descrierilor, fiindcă avem prezentată o acțiune ,,detectivistică” în realitatea de astăzi ,,suprapusă” peste fapte și acțiuni petrecute într-un trecut ,,misterios”, acolo unde grila temporală determină o relatare impersonală, preferat fiind Perfectul simplu. 

                    Detașarea planurilor temporale se revarsă ca într-o oglindă în interferența lor, grație căutării descifrării ,,evenimentelor”, grație semnificațiilor care conduc personajele în semnificații, în semnificant. Dacă eveniment este însuși simbolul - cu psihologia lui – cunoaștere depozitată în ,,carapacea” lui și provocatoare de evenimente; evenimente depozitate în el și provocatoare de cunoaștere. Ce fel de cunoaștere, însă! Căutările, și prin (sau mai ales), întâmplările zilelor de Astăzi, privesc întâmplări petrecute cu vremuri în urmă și persistența seculară a lor. Walter Übelhart întâmpină ,,evenimentele”, unele par banale, aparent dezvăluitoare, însă dezvăluirile sunt ale sale, rod al creativității sale, al puterii sale de înțelegere și al puterii sale de expresie. Din înfățișările lucrurilor pe care le primește, Walter Übelhart înfățișează. Din evenimentele petrecute (,,atunci” sau ,,astăzi”), Walter Übelhart creează ,,de la sine” spectacolul evenimentelor ,,descrise” ori ,,scriitoare”. Fiindcă ,,evenimentele” sunt destine și Walter Übelhart vine din ținutul îndepărtat al marilor scriitori. 

                    În romanele lui Walter Übelhart avem o extensie a unei Gândiri hermeneutice, dintr-un îndepărtat Trecut, ca dintr-o Lume care nu mai există, reînviată în chipul unui Prezent în care însemnele ei poartă nostalgiile și le (re)generează din-înspre ținutul mitic al Vieții spirituale, în sublima și eterna aventură a omului pe tărâmul întrebărilor. 

                   Iar ,,locurile” - ,,Aici” ori ,,Acolo” ori ,,Dincolo” - pot fi așa ori altfel, grație drumurilor parcurse înspre ele, iar drumurile parcurse sunt înfăptuiri, după cum drumul către Aletheia al lui Walter Übelhart e o punte dinspre ,,lumea de astăzi” către ,,lumea de atunci”, în reiterarea drumului dinspre ,,lumea de atunci” către ,,lumea de astăzi”, revigorare a ideilor care au dăruit și dăruiesc noblețe naturii umane.

joi, 30 iunie 2022

WALTER ÜBELHART ,,ÎN UMBRA LUI SHAKESPEARE” ȘI FILMUL REGIZAT DE JÁNOS TÁRKÁNYI ,,THE SILVERSMITH” (,,ARGINTARUL”)


ÎN UMBRA LUI SHAKESPEARE 

Scriitorul Walter Übelhart, plecat pe drumul întocmirii unei monografii a satului Băiuț, cândva, într-o zi de 1 Noiembrie, de Ziua Morților, în cimitirul localității (situată la 50 de km de Baia Mare), unde se află înmormântați părinții săi, a fost întâmpinat de un domn pe nume Willy, care i-a arătat o monedă a localității Băiuț, emisă la 1630. Căutând să afle cine a bătut moneda, a descoperit că, la acea vreme, existase un argintar în Baia Mare, Ion Argintarul, care emigrase, ulterior emisiei monedei, în Anglia. Scriitorul, în dorința de a afla cine fusese Ion Argintarul, colaborează cu amicii săi, un detectiv particular, doi istorici și un prieten pasionat de parapsihologie și pornește în identificarea lui Ion Argintarul, mort cu patru sute de ani în urmă: 

Johannes Banfi Hunyades (Bánfihunyadi János, cu unul dintre pseudonime Hans Hungar; 1576, Baia Mare – 28 august 1646, Londra), fiul Episcopului lutheran de Baia Mare, Benedict Banfi Hunyades, autor al câtorva lucrări de Teologie. Cunoscut este faptul că Johannes Banfi Hunyades devenise, la Londra, un personaj extrem de complex, remarcându-se în cercurile academice de acolo, dar Walter Übelhart a descoperit că, în Capitala Regatului Britanic, Banfi Hunyades s-a aflat în cercurile apropiate de William Shakespeare. 

Uluitoarele asemănări de nume, întâmplări și morfologii mitologice din legendele românești cu eponime și desfășurări epico-dramatice din Opera lui Shakespeare îl fac pe scriitorul Walter Übelhart să studieze ipoteza în care Johannes Banfi Hunyades (profesor de Botanică, Matematică și Filosofie la Gresham College din Londra, traducător din Limba Germană, renumit chimist și alchimist, metalurg, aurar, metalograf, gravor și pictor, inventator – printre altele, a dinților artificiali și a unor diferite tipuri de vopsele - căutător de Antimoniu, student al Mercurului și al secretelor Transmutației), ar fi putut avea o influență importantă asupra lui Shakespeare, sau chiar o traspunere a basmelor și legendelor românești în opera marelui clasic, ținând cont de faptul că, în anturajul actorului, era singurul personaj, din arealul originar al lor, capabil să fie ,,mesager” cultural al Tradiției din Estul Europei pentru cercul shakesperean. 

Similitudinile dintre temele și numele personajelor din Opera marelui Will și folclorul românesc l-au condus pe Walter Übelhart la rezultate uluitoare și și-a finalizat studiile prin elaborarea unei cărți, pe care a ținut-o în sertar vreme de un an, înainte de a o publica. Din pricina curajului tezei (demonstrată admirabil), având în vedere posibilitatea de interpretare subiectivă a ei, scriitorul a așezat-o într-o formă romanescă, ceea ce (fie-ne permisă aprecierea: potențează caracterul metafizic al relevanțelor, evidențelor, în spiritul Epocii descrise dar, mai ales, al personalității lui Johannes Banfi Hunyades și al grupului din umbra lui William Shakespeare). 

Walter Übelhart își conduce lectorul pe căile pavate cu elementele misterioase și simbolice ale elaborării uneia dintre cele mai importante Opere literare ale Europei. Ar fi avut Walter Übelhart posibilitatea să realizeze un tratat, cu toate argumentele, probele, enumerate și descrise în carte, totuși, a preferat o prezentare beletristică, în defavoarea uneia seci, de expozeu savant, poate academică. 

Astfel încât, cartea ÎN UMBRA LUI SHAKESPEARE favorizează un factor extrem de important pentru rezultatele cercetării: ilustrarea fericit realizată, prin mijloacele stilistice ale scriitorului, a atmoferei și conjuncturilor timpului în care a fost scrisă Opera lui Shakespeare. În felul în care este construită cartea, vom putea aprecia, de asemenea, modestia lui Walter Übelhart, care nu emite pretenția unui ,,adevăr absolut”, chiar dacă excelează (zicem noi) în etalarea multitudinii dovezilor. 

Cercetătorii au evidențiat, în ultimele decenii, misterul elaborării Operei lui William Shakespeare. S-au scris tomuri întregi pe seama discrepanței dintre un personaj actor, ca William Shakespeare, și opera covârșitoare care îi era atribuită acestuia. În primul rând, s-a subliniat că nu există nici un manuscris al operelor lui Shakespeare și s-a consemnat, astfel, un pseudonim al ,,unui” scriitor genial, dornic, din diferite motive, de anonimat. 

S-au elaborat studii pe această temă, s-au realizat filme documentare și filme artistice. Întrebării: cine a creat operele atribuite lui William Shakespeare? - cercetările istoriografice au propus diverse și posibile răspunsuri veridice: filozoful Francis Bacon, Sir Roger Manner, conte de Rutland, Cavalerul William Stanley, Edward de Vere, conte de Oxford, poetul şi dramaturgul Christopher Marlowe, Mary Sidney Herbert, Contesă de Pembroke și (mai puțin credibil) poetesa Emilia Lanier ori Sir Fulke Greville. 

Dezbaterile și supozițiile continuă și astăzi, cu privire la cel care a fost adevăratul autor, dar, în această paradigmă, Walter Übelhart are o intervenție în care precizează un grup de 7, grup din care făcea parte, marcant, alchimistul Johannes Banfi Hunyades – un cerc al celor mai de sus, cărora îi adaugă pe actorul și poetul Ben Jonson, Sir Walter Raleight, parlamentarul Thomas Sackville, Lord Buckhurst, tipograful James Roberts și pe liderul actorilor din Teatrul ,,Globe”, Richard Burbake. 

ÎN UMBRA LUI SHAKESPEARE este un roman documentar, rod al unei cercetări îndelungate și minuțioase în arhive și în biblioteci din țară și din Anglia. După cinci ani de studii și de căutări istorice, romanul nu exprimă însă doar o muncă asiduă depusă în căutarea și parcurgerea filelor îngălbenite de vreme ale documentelor, ci și frământările autorului, prins în ,,mrejele” descifrărilor semnelor și mesajelor din ermetismul care a caracterizat Epoca, în încercarea de a reconstitui spiritul acelor timpuri vechi, lăsându-se călăuzit de Logică, de raționamentul documentaristului și de acribia pe care o are devoțiunea față de Adevăr. 

Expusă în beletristică, tema prinde culoare, atmosfera Vremii e reînviată de sintaxa bogată în mijloace stilistice variate, excelent folosite de scriitor, care își lasă imaginarul liber să pulseze în orizontul descrierilor peisajelor, situațiilor și dialogurilor personajelor. Tehnic, Walter Übelhart își construiește literatura glisând epicul în alternanța planului contemporaneintății cu cel al timpului istoric din vremea lui Shakespeare. Valențele creativității și ficționalului devin instrumente de penetrare a acelui timp, ajutându-l să se transpună în acel timp, ca într-o călătorie în timp, pentru a putea înțelege acel timp, cu oamenii lui și cu faptele lor. 

Pe de altă parte, în planul descris al contemporaneității noastre, de unde autorul pleacă în această ,,călătorie”, oarecum ,,fantastică”, relevă intrumentarul unui realism literar bine folosit, în favoarea bucuriei lecturii. Prin urmare, avem de a face cu relatarea unui scriitor din prima pătrime a Secolului XXI despre ,,călătoria” sa, ,,la propriu”, într-un Secol dintr-o altă Vreme, într-o investigație uluitoare, istorică și simbolică. Din Nord în Nord. Din Nordul României în Nordul Europei. Sunt câteva căi de lectură: literară (reînnoirea instrumentelor tradiționale ale romanului); mitologică (magică); și altele, care țin de hermeneutică. Când avem de a face în Artă cu autenticitatea? – atunci când publicul e transformat de către autor în martorul emoționat al căutărilor sale, al trăirilor sale, și asta înseamnă împărtășire, adică inițiere. 

În romanul lui Walter Übelhart întâlnim autenticitatea. Cititorul devine confratele autorului și literatura comuniune, pe ,,drumul” ce trebuie parcurs înspre aducerea ,,în lumină” a unui personaj ,,rămas” în ,,anonimat”. Din acest punct de vedere, se reflectă o frumoasă tălmăcire din limba misterelor, dar: tălmăcire cu semnificație, la rândul ei tălmăcită de Estetică, fiindcă romanul ÎN UMBRA LUI SHAKESPEARE decriptează, deși, totodată, cum, de altfel, și solicită autenticitatea, lasă, pe alocuri, să i se întrevadă propriile linii de mister, pe fondul unui fapt: acest roman nu este menit să demoleze o mitologie seculară ci să șlefuiască, înspre o și mai puternică strălucire, paradigma epocală William Shakespeare. 

FILMUL THE SILVERSMITH (ARGINTARUL) Filmul s-a construit cu un buget mic, al lui Walter Übelhart, dar prin elanul prietenilor săi, care, indiferent de profesiile lor, au devenit actori ai filmului cărții lor preferate, interpretând, voluntar, rolurile personajelor romanului - un concept pe care autorul l-a inaugurat sub numele de Book Fan Acting (o fascinantă provocare a cititorilor unei cărți de a interpreta roluri din cartea lecturată), alături de conceptul Book Fan Creating (invitația publicului de a creea diverse forme artistice în urma lecturării cărții), printr-o ,,colaborare emoțională” la un act de creație ,,comună”, în prelungirea stării de spirit al cărții și ecranizării ei. 

Încrezător în Legea atracției universale, Walter Übelhart a pornit la drum, generând un Fenomen, în ,,incidență și coincidență” cu relevarea ,,acelui” istoric al genezei Operei shakespeareene, aportul cauzalitate-efect fiind expresiv în permanenta căutare; cu fiecare răspuns, ivindu-se o altă întrebare, în spiritul a ceea ce înseamnă moștenirea Shakespeare, o cercetare cât de acribică, o pătrundere în analiza firii umane, în chimia Elaborării (Labor). Și, după un pas, un altul. Așa se face că întâmplările survin într-o anumită ordine - Johannes Banfi Hunyades fusese, de altfel, fiu de Lutheran, având, ,,aievea”, conștiința predestinării. Acțiunile cultural-enzimatice ale romancierului stârnesc un nou avânt, după un altul, și determină ,,noi întâmplări”, o ,,întâmplare” (relatată în mai multe rânduri și în diverse semnificații), fiind aceea a întâlnirii cu regizorul János Tárkányi. 

János Tárkányi (n.1970)
este Lector universitar al Facultății de Teatru şi Film din cadrul Universității ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, la Departamentul Maghiar de Film, un maestru al imaginii de film, licențiat al Academiei de Teatru şi Artă Cinematografică din Budapesta, secția Imagine de film şi TV, tehnică TV; Doctor în Comunicare vizuală și Master în Comunicare mediatică, având o măiestrie (tehnică) dobândită în mulți ani de practică a operatoriei de televiziune și a editării imaginii de film, fiind realizatorul a zeci de documentare, sute de emisiuni și de programe pentru Societatea Română de Televiziune, fiind el însuși un spirit cultural enzimatic, participând la crearea secţiei de Arte Plastice din cadrul Universității Creștine ,,Partium” din Oradea (unde a activat ca asistent universitar și coordonator de proiecte), și a secției Fotografie Film Media al Universității ,,Sapientia” din Cluj-Napoca, fiind membru, al Societății de Elită Profesională H.S.C. - Societatea Maghiară a Cinematografilor, afiliată IMAGO – European Cinematographers. 

THE SILVERSMITH (ARGINTARUL) este primul film artistic de lung metraj al lui János Tárkányi, magistral debut, încununat cu o recunoaștere internațională extraordinară – filmul fiind premiat la: Best Istanbul Film Festival (Turcia); Druk International Film Festival (Bhutan); Indo Singapore International Film Festival (Singapore); Stockholm City Film Festival (Suedia); Five Continents International Film Festival; Oasis Inter Continental Film Festival (India); Gona Film Awards (India); Uruvatti International Film Festival (India); Europe Film Festival (UK); Golden Sparrow International Film Festival (India); Latitude Film Awards (UK); Florence Film Awards (Italia); 

primind Mențiuni de onoare la Athens International Monthly Art Film Festival (Grecia); Art Film Awards - Monthly Competition (Macedonia); Golden Harvest Film Festival (Japonia). 

THE SILVERSMITH (ARGINTARUL) s-a aflat în finala festivalurilor de film: Prague International Monthly Film Festival (Cehia); Asian Cinematography AWARDS (ACA) (India); Kosice International Monthly Film Festival (Slovacia); Sweden Film Awards (Suedia); Luleå International Film Festival (Suedia); Eurasia International Monthly Film Festival (Rusia); Hollywood Gold Awards (SUA); Portofoliul cuprinde prezența filmului în semifinalele de la: AltFF Alternative Film Festival (Canada); The Continental Film Festival (Spania); European Cinematography AWARDS (ECA) (Olanda); New Cinema - Lisbon Monthly Film Festival (Portugalia); Esoteric International Film Festival (Rusia); Cannes World Film Festival (Franța). De asemenea, filmul a fost nominalizat la: Uganda Film Festival(Uganda); Paris Film Festival (Franța). A fost selectat la: Onyko Films Awards (Estonia); Gutterbliss Temporary Testival (SUA); First-Time Filmmaker Sessions Eastern Europe Film Festival (România); IPIFF Independent Producers Indie Film Festival (România); Anatolia International Film Festival (Turcia); Iconic Images Film Festival (Lituania); Istambul Film Awards (Turcia); Berlin Indie Film Festival (Germania); Milan Gold Awards (Italia); New York Movie Awards (SUA). 


Gândirea artistică a lui János Tárkányi este congruentă celei a lui Walter Übelhart. Regizorul a organizat cele mai, ,,aparent”, nesemnificative detalii, coordonând fluxul acțiunii într-o albie a nuanțelor de mare strălucire. Aici e finețea! Stăpânirea perfectă a tehnicilor de filmare, împletită cu spiritul inovativ și capacitatea de identificare a soluțiilor optime - i-au oferit regizorului o ,,găselniță” ingenioasă profesional, de mare sprijin în munca sa cu actori de circumstanță, oferindu-le acestora curaj și posibilități interpretative, transformându-le autenticitatea și calitățile native în valori cinematografice. 

Credem că o atare însușire (de a lucra cu peste 60 de actori, care în viața lor nu au mai apărut pe o scenă, măcar – o performanță uriașă), tușează talentul lui János Tárkányi, valorizându-i disponibilitățile psihice și capacitățile de creație. Nici condițiile de austeritate tehnică nu l-au intimidat pe regizor, construind evenimente de peliculă festive. 

Scrierea cărții și realizarea filmului reflectă amintirea unor fapte de creație săvârșite într-un trecut îndepărtat și romantic, pentru ca viitorul să fie sedus, întru noblețe spirituală.