sâmbătă, 21 mai 2016

ARGHIROFILIA PENSIONARILOR DIN UNIUNEA SCRIITORILOR

PASIONALUL ÎN VÂRSTĂ DE 77 DE ANI,
NICOLAE MANOLESCU
DESPRE EUGEN SIMION: ,,E UN TÂMPIT!”
Pensionarii membri ai Uniunii Scriitorilor din România încasează, în afara cadrului legal, indemnizații lunare de 50% din pensie.

            În anul 2006, cu un an înainte de intergrarea României în Uniunea Europeană, apare Legea nr. 8/2006 (privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică). 

                        Această lege spune la Articolul 1, aliniat 1: 

                      ,,Prezenta lege reglementează dreptul la o indemnizaţie lunară în beneficiul pensionarilor sistemului public de pensii, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2005.” Iar la aliniatul 2, din același articol, se afirmă: ,,Cuantumul indemnizaţiei reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării.”

                        Peste două treimi din membri U.S.R. sunt pensionari și încasează, de zece ani, în fiecare lună, 50% din pensie, dar nici până în ziua de azi, Uniunea Scriitorilor din România nu este societate de utilitate publică, deși Nicolae Manolescu, în 2013, i-a dat un statut întemeiat pe Decretul nr. 267/1949 emis de Marea Adunare Națională a Republicii Populare Romîne (cf. grafiei vremii), condusă de Komintern. De ce? Pentru că acel decret declara Uniunea Scriitorilor societate de utilitate publică. 

                       Decretul nr. 267/1949 este însă un decret care după 1991, anul votării Noii Constituții a devenit nul de drept, neconstituțional și caduc.
                        În plus, un stat democrat, nu poate înființa societăți de drept privat, așa după cum este Uniunea Scriitorilor. 
                        
                        La Capitolul IV, în Articolul 39. aliniat 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26 din 2000 (cu privire la asociații și fundații - publicată în Monitorul Oficial nr. 39 din 31 ianuarie 2000) se afirmă:

                        ,,Recunoașterea unei asociații sau a unei fundații de utilitate publică se face prin Hotărâre a Guvernului. În acest scop, asociația sau fundația interesată adresează o cerere ministerului sau organului de specialitate al administrației publice centrale în a cărui sferă de competență își desfășoară activitatea.”

                        Uniunea Scriitorilor din România nu are recunoscută calitatea de asociaţie non-guvernamentală de interes public. Dovada? Inexistența unei Hotărâri de Guvern prin care să i se recunoască această calitate. Ba dimpotrivă, Biroul Permanent al Senatului României a înregistrat, cu nr. 419 din 23.10.2006, poziția Guvernului, cu privire la acest lucru, poziție semnată de către  Premierul (de atunci) Călin Popescu-Tăriceanu, în care se sublinia: 

                         ,,Întrucât, până în prezent, nu a fost adoptată o Hotărâre de Guvern, în temeiul art.39 alin (1) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, care să recunoască Uniunii statutul de instituţie de utilitate publică, Uniunea Scriitorilor din România nu este instituţie de utilitate publică şi nu îi pot fi date bunuri în folosinţă gratuită”.

                        Iată ce ar fi trebuit să obțină din partea statului Uniunea Scriitorilor din România pentru ca pensionarii ei membri să primească, în mod legal, indemnizația de 50% din pensie; o Hotărâre de Guvern, așa cum a obținut o altă asociație: 

HOTĂRÂRE   Nr. 561 din 15 aprilie 2004
privind recunoașterea Asociației "Marea Loja Națională din România" ca fiind de utilitate publică

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMÂNIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 344 din 20 aprilie 2004

                        În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 39 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completarile ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Se recunoaște Asociația "Marea Loja Națională din România", persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul București, str. Theodor Speranția nr. 102, bl. S26, ap. 2, sectorul 3, ca fiind de utilitate publică.
                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE
                              Contrasemnează:
                              Ministrul pentru coordonarea
                              Secretariatului General al Guvernului,
                              Eugen Bejinariu
                              Ministrul culturii și cultelor,
                              Razvan Theodorescu
                              p. Ministrul finanțelor publice,
                              Neculae Eugeniu Plăiașu,
                              secretar de stat

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu